Budowa stajni

Budowa stajni od projektu po oświetlenie

Będąc przyszłym właścicielem konia, naturalnym jest, że zastanawiamy się nad odpowiednią stajnią dla niego. Jakie są przepisy? Jeśli mamy w planach budowę stajni, musimy pamiętać, że naszym obowiązkiem zgodnie z art. 55 Pr. bud. jest uzyskanie pozwolenia na jego użytkowanie przed przystąpieniem do jego użytkowania. Pozwolenie na możliwość wykorzystywania budynku inwentarskiego wydaje odpowiedni organ administracyjny. […]