Jak pracować na Home Office?

Oświetlenie do biura – wymagania i normy oświetlenia w biurze

Oświetlenie do biura według obowiązujących norm i wymagań jasno określa poziom natężenia dla poszczególnych stanowisk pracy. Na stanowiskach pisania ręcznego, czytania czy pracy z komputerem normy i wymagania mówią o 500 luksach. W pomieszczeniach służących do kopiowania natężenie spada do 300 lx. Projektując biuro jednym z najważniejszych aspektów, które trzeba już na początku brać pod […]