Spis treści

Biały certyfikat – komu przysługuje i jak go pozyskać?

System białych certyfikatów to coraz częściej słyszane zagadnienie w 2023 roku. Biały certyfikat, komu przysługuje i jak go pozyskać? Biały certyfikat to Świadectwo Efektywności Energetycznej, które wręczane jest firmom, które zdecydowały się na różnego rodzaju modernizacje zapewniające zmniejszenie poboru energii elektrycznej oraz pozwalające na większą efektywność pracy. Zaświadczenie to jest certyfikatem unijnym i wymaga spełnienia określonych warunków. Biały certyfikat będący swego rodzaju motywatorem do ochrony środowiska, stanowi nie tylko potwierdzenie przyczynienia się do zmniejszenia zanieczyszczenia świata, ale także stanowi wartość majątkową, gdyż są dopuszczone do obrotu na Towarowej Giełdzie Energii. Białe certyfikaty można również sprzedawać.

 • Czym jest biały certyfikat?
 • Jakie korzyści wynikają z posiadania białego certyfikatu?
 • Ile kosztują białe certyfikaty?
Projekt oświetlenia

Projekt oświetlenia

Lampy które najczęściej są wybierane przez firmy: Linker, Limea, Nexforce

OPRAWA HERMETYCZNA LED LINE PRIME LINKER 40WOPRAWA HERMETYCZNA LED LINE PRIME LINKER 40WZobacz produkt
LAMPA HERMETYCZNA LED LIMEA GIGANT 38WLAMPA HERMETYCZNA LED LIMEA GIGANT 38WZobacz produkt
OPRAWA LED NEXFORCE1 60W NEUTRALNA BIAŁAOPRAWA LED NEXFORCE1 60WZobacz produkt

Czym jest biały certyfikat?

Czym jest biały certyfikat? Biały certyfikat to świadectwo unijne otrzymywane przez firmy za realizację przedsięwzięcia dotyczącego zmniejszenia zużycia energii. Biały certyfikat ma na celu spopularyzowanie ochrony środowiska. Zmiana w ustawie o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku mówi o optymalizacji zużycia energii, która ma na celu poprawę monitorowania i raportowania oszczędności energii.

Biały certyfikat możemy uzyskać za pomocą działań takich jak między innymi:

 1. Remont budynku
 2. Modernizacja lub wymiana oświetlenia
 3. Modernizacja urządzeń oraz instalacji

Biały certyfikat jest dokumentem, który możemy uzyskać decydując się na zmniejszenie poboru energii w wyniku realizacji inwestycji polegającej na zmodernizowaniu naszej firmy. Uzyskanie białego certyfikatu to możliwość zminimalizowania kosztów inwestycji. Otrzymany przez nas certyfikat pozwala na częściowy zwrot kosztów za sprawą sprzedaży certyfikatu. Do wydawania certyfikatów uprawniony jest prezes URE.

Czym jest biały certyfikat?

Czym jest biały certyfikat?

Biały certyfikat to program, który pozwala na wykorzystanie energii odnawialnej w celu zwiększenia efektywności energetycznej. W ramach programu przedsiębiorstwa, które inwestują w rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną, mogą uzyskać certyfikaty, które następnie mogą być sprzedawane przedsiębiorstwom, które nie mogą spełnić wymogów dotyczących odnawialnych źródeł energii. Program ten pozwala na rozwój odnawialnych źródeł energii poprzez stworzenie rynku dla certyfikatów, co z kolei przyciąga inwestycje do tej branży. Biały certyfikat, inaczej zwany Świadectwem Efektywności Energetycznej jest potwierdzeniem zaoszczędzenia znacznych ilości energii elektrycznej. Stanowią nie tylko dowód naszego zaangażowania w ochronę środowiska, ale są także swego rodzaju nagrodą, którą możemy spieniężyć. Świadectwo efektywności energetycznej wydawane jest przez prezesa URE. certyfikatami efektywności energetycznej można handlować, dlatego też są opłacalne pod wieloma względami. Sprzedaż białych certyfikatów jest całkowicie legalna. W celu pozyskania białych certyfikatów musimy podjąć się wykonania audytu efektywności. Warto jednak pamiętać, że samo podpisanie umowy z wykonawcą, który przeprowadzi audyt efektywności nie oznacza, że spełniliśmy warunki pozwalające na wydanie białych certyfikatów. Wybór przedsięwzięć służących do zwiększenia efektywności energetycznej przysługuje firmie. Inwestycje poprawiające efektywność energetyczną naszej firmy częściowo możemy zwrócić sobie handlując przyznanymi certyfikatami efektywności. Przyznane firmie białe certyfikaty dzięki wykonanej planowanej modernizacji są niezwykle cenne z wielu powodów. Białe certyfikaty stanowią wartość majątkową, a dzięki sprzedaży świadectw energetycznych możemy je spieniężyć. Minimalną wartością uzyskania planowanej oszczędności jest 10 toe. Dzięki takiej efektywności energetycznej minimum jakie zostało narzucone, zostanie spełnione.

OPRAWA LED RIO HIGH BAY 100W 4000K

Oprawa Rio 100W  typ HIGH BAY od firmy KOBI o kodzie KFRO100NB. Barwa światła biała neutralna 4000K oraz strumień 11000lm.

Oprawa LED RIO HIGH BAY 100W 4000K

Zobacz produkt

Co daje biały certyfikat?

Co daje biały certyfikat? Biały certyfikat wydawany przez prezesa URE, to świadectwa tzw. efekt energetyczny, czyli oszczędność energii uzyskaną poprzez zastosowanie odpowiednich działań. W 2023 roku uzyskanie chęć uzyskania białego certyfikatu jest coraz bardziej popularna.

Biały certyfikat pozwala na rozwój odnawialnych źródeł energii poprzez stworzenie rynku dla certyfikatów. Dzięki temu przedsiębiorstwa, które inwestują w rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną mogą uzyskać dodatkowe źródło dochodu poprzez sprzedaż certyfikatów. Program białych certyfikatów ma na celu zwiększenie ilości energii pochodzącej z odnawialnych źródeł poprzez motywowanie przedsiębiorstw do inwestycji w rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną oraz zwiększenie świadomości ekologicznej. Program białych certyfikatów pozwala również na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego dzięki rozwojowi różnych źródeł energii oraz na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, co przyczynia się do ochrony środowiska.
Biały certyfikat pozwala nam na uzyskanie przynajmniej części zwrotu za zainwestowane w modernizacje pieniądze. Opłata zastępcza za 1 toe wynosi ponad 2000 złotych. Dlatego też warto skorzystać ze sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej i wyznaczyć sobie cele, które zapewnią nam uzyskanie tego dokumentu. To jaka ilość energii w wyniku realizacji całego procesu uda nam się zaoszczędzić jest kluczowe. Z tego powodu nasze działania muszą być dobrze przemyślane. Dzięki białym certyfikatom nie tylko dokonamy efektywności energetycznej określone w planie, dzięki czemu każdego dnia będziemy czerpać z tego korzyści, ale także zyskamy szacunek klientów. Aby tak się stało konieczne jest przeprowadzenie audytu potencjały poprawy efektywności energetycznej naszej firmy. Warto przemyśleć co nam pomoże zwiększyć efektywność energetyczną i w jaki sposób doprowadzić do procesu poprawy efektywności. W wyniku planowanej oszczędności energii musimy zaoszczędzić minimum 10 toe. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie przygotowania audytów efektywności, a także należy pamiętać o obowiązku złożenia wniosku. Ustalenie tego co może wpłynąć na podniesienie efektywności energetycznej jest bardzo istotne, niemalże najważniejsze. Wykonanie modernizacji służących poprawie strat energii powinno być przeprowadzone w sposób profesjonalny i udokumentowany. URE wydaje świadectwo tylko na podstawie udowodnionych wyników. Dlatego też w sprawie zakresu efektywności trzeba pamiętać o wymaganym minimum, jakie jest potrzebne do pozyskania świadectwa. Wartość świadectwa efektywności z każdym rokiem wzrasta, to kolejny powód do tego, aby przeprowadzić audyt energetyczny w sposób jak najdokładniejszy, by uzyskać najlepsze wyniki.
Co daje biały certyfikat?

Co daje biały certyfikat?

Kto może uzyskać białe certyfikaty?

Kto może uzyskać białe certyfikaty? Białe certyfikaty mogą uzyskać firmy, które wykażą zmniejszenie zużycia energii o co najmniej 10 toe (Ton Oleju Ekwiwalentnego). Biały certyfikat może uzyskać podmiot, który spełnia określone kryteria dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych. W Polsce białe certyfikaty są przyznawane przez Urząd Regulacji Energetyki. Są to certyfikaty pozwalające na obniżenie kosztów energii elektrycznej poprzez udział w rynku mocy. Uzyskanie świadectwa efektywności energetycznej wymaga zastosowania się do wyznaczonego planu modernizacji, który przyniesie oczekiwane skutki i pomoże zaoszczędzić energię. Uzyskanie oszczędności w wyniku tego procesu jest kluczowym aspektem decydującym o otrzymaniu białego certyfikatu.
Biały certyfikat to świadectwo, na podstawie którego możemy uzyskać dofinansowanie, tak jak ma to miejsce przy certyfikatach innego koloru. Takim sposobem możemy pozyskać środki zapewniające firmie zaoszczędzenie pieniędzy wydanych na modernizację, która sama w sobie już przynosi zyski. W celu uzyskania efektywności energetycznej przedsiębiorstwa muszą dokonać audytu oraz wykazania przeprowadzonych działań. Wykazanie oszczędzenia energii finalnej jest kluczowe w otrzymaniu jednego z rodzajów świadectw efektywności jakim jest biały certyfikat. W tym celu należy wybrać najlepszy z rodzajów służących poprawie efektywności i oszczędności energii finalnej. Przeprowadzenie analizy przez audytorów energetycznych i uzyskanie wyników zostanie rozpatrzone przez prezesa urzędu. Białe certyfikaty wydawane będą po dokonaniu całego projektu. Wartości majątkowe efektywność energetyczna przynosi nie tylko za sprawą samego certyfikatu, ale także każdego dnia poprzez przeprowadzone modernizacje. Wystawianie białych certyfikatów przeznaczonych dla przedsiębiorstw dążących do poprawy ochrony środowiska jest ściśle przestrzegane. Przeprowadzenie energetycznej planowanej modernizacji więc, musi być dobrze zaplanowane. W ciągu roku wartość certyfikatów rośnie, a to dodatkowa motywacja.
Kto może uzyskać białe certyfikaty?

Kto może uzyskać białe certyfikaty?

Jakie są inne rodzaje kolorowych certyfikatów energetycznych?
 • Biały certyfikat – zwiększenie efektywności i wykazanie oszczędności zużycia energii za pomocą poprawienia efektywności energetycznej
 • Błękitny certyfikat energetyczny – dotyczy biogazowni rolniczych. Błękitny certyfikat (inaczej zwany: niebieskim certyfikatem) potwierdza produkcję energii w takich właśnie gazowniach
 • Zielony certyfikat energetyczny – potwierdza pochodzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
 • Fioletowy certyfikat – otrzymują je producenci energii w jednostkach kogeneracyjnych opalanych biogazem lub metanem pozyskiwanym w kopalniach
 • Żółty certyfikat – otrzymane mogą zostać za energię wytworzoną w jednostkach o mocy poniżej 1 MW lub w instalacjach opalanych paliwami gazowymi
 • Czerwony certyfikat – za energię wytworzoną w jednostkach o mocy powyżej 1 MW

Zapraszamy do przeczytania innych artykułów na naszym blogu

Biały certyfikat – jak go zdobyć?

Biały certyfikat, jak go zdobyć? Jeśli zależy nam na zdobyciu białego certyfikatu musimy wykazać określoną ilość spadku wykorzystania energii, w tym przypadku nie mniej niż 10 toe. Jak się za to zabrać?:

 1. Wykonaj audyt efektywności energetycznej (jest to opracowanie, które zawiera szczegółowe opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz stanu technicznego. Pomaga nam obliczyć opłacalność, a także jest przydatny w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu modernizacji)
 2. Wybierz szczegółowy zakres i sposób modernizacji, której chcesz się podjąć
 3. Złóż wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki

Pamiętajmy, że samo podpisanie umowy z wykonawcą prac modernizacyjnych nie jest uznawane za rozpoczęcie inwestycji. Należy zakupić potrzebne materiały. W ciągu 45 dni od zakończenia inwestycji musimy złożyć pismo do URE.

Jednym z najczęściej wybieranych sposobów na uzyskanie białego certyfikatu jest modernizacja oświetlenia. Wymiana starych i mało oszczędnych opraw świetlnych stanowi duży problem, który przyczynia się nie tylko do zbędnego wykorzystywania energii elektrycznej, ale także wpływa negatywnie na działanie całej firmy. Komfort i wydajność pracowników w bardzo dużym stopni uzależniony jest od zainstalowania odpowiednich źródeł światła. Uzyskanie oszczędności energii oraz przyznanie białych certyfikatów za odniesiony sukces to nie jedyne „nagrody”, których możemy się spodziewać. Pozyskanie białych certyfikatów przyniesie nam finanse, które mogą stanowić pokrycie lub częściowe pokrycie poniesionych przez nas kosztów zainwestowanych w przeprowadzenie modernizacji oświetlenia. Rozpoczęcie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej to także doskonała reklama naszej firmy ukazująca nasze zaangażowanie w ochronę środowiska. Wspieranie środowiska na pewno zostanie docenione przez naszych klientów. Certyfikaty energetyczne to także zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku. Kolejnym plusem wynikającym ze sporządzenia szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu i trzymania się jego wykonania jest oszczędność w codziennych czynnościach.

Zobacz więcej z kategorii

Lampy LED High BayZobacz produkty

Ile kosztują białe certyfikaty?

Ile kosztują białe certyfikaty? Aby otrzymać biały certyfikat należy wykazać oszczędność nie mniej niż 1 toe na rok. Natomiast 1 toe (Tona Oleju Ekwiwalentnego – jest to jednostka używana do opisu dużych wartości energii) wynosi mniej więcej 2000 zł. Wartość białych certyfikatów systematycznie rośnie każdego roku o około 5% poprzedniej wartości. Jak obliczyć opłatę zastępczą za białe certyfikaty? Jeśli jesteśmy ciekawi ile warte są nasze białe certyfikaty, należy oszczędności uzyskane w wyniku przedsięwzięcia zamienić na jednostkę toe oraz pomnożyć uzyskaną ilość przez obowiązującą wartość na giełdzie TGE.

Jak obliczyć opłatę zastępczą za białe certyfikaty – przykład

Jeśli chcemy obliczyć opłatę zastępczą za białe certyfikaty musimy wykonać następujące obliczenia: Wiedząc, że minimalnie należy zaoszczędzić 10toe, a także że obecna wartość 1toe wynosi około 2000 zł wiemy, że minimalna kwota, którą uzyskamy to około 20 tysięcy złotych. Nasz sklep SMD-LED podczas realizacji zamówienia wspomaga klientów w uzyskaniu białego certyfikatu, a także doradzamy w kwestii innych rodzajów dofinansowań opłacalnych dla naszych klientów.

Jak kupić białe certyfikaty?

Jeśli jesteśmy zainteresowani kupnem białego certyfikatu musimy wiedzieć, że prawo do posiadania takiego dokumentu nabywa się poprzez decyzję Urzędu Regulacji Energetyki. Białe certyfikaty nabierają wartości zbywalnych praw majątkowych po zrealizowaniu inwestycji.

Białe certyfikaty jak księgować?

Zapewne wiele osób pierwszy raz słyszy o przyznawaniu tego rodzaju certyfikatów. Białe certyfikaty jak księgować? Jeśli chcemy zaksięgować biały certyfikat warto wiedzieć, że są one formą dotacji rządowej, co sprawia, że biały certyfikat jest kwalifikowany jako dotacja do aktywów. Wynika tak z Międzynarodowego Standardu Rachunkowości.

PANEL LED NELIO 60X60 CM 40W 4400LM - BIAŁA NEUTRALNAPANEL LED NELIO 60X60 CM 40W 4400LMZobacz produkt
PANEL LED LINE PRIME BACKLIT 40W 4000K 4800LM 595X595PANEL LED LINE PRIME BACKLIT 40W 4000K 4800LM 595X595Zobacz produkt
PANEL LED V-TAC 36W 600X600 3W1 UNIWERSALNY NATYNKOWY/PODTYNKOWY VT-6139 4000K 3960LMPANEL LED V-TAC 36W 600X600 3W1 UNIWERSALNYZobacz produkt

Jakie są korzyści z uzyskania białego certyfikatu?

Jakie są korzyści z uzyskania białego certyfikatu? Uzyskanie białego certyfikatu może przynieść kilka korzyści. Oto 4 z nich:
 1. Finansowe: firmy, które uzyskują białe certyfikaty, mogą sprzedawać je na rynku w celu zarobienia dodatkowych środków finansowych.
 2. Ekologiczne: Białe certyfikaty służą do promowania i finansowania projektów, które przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i poprawy efektywności energetycznej.
 3. Reputacja: Uzyskanie białych certyfikatów może pozytywnie wpływać na reputację przedsiębiorstwa jako odpowiedzialnego ekologicznie i dbającego o środowisko.
 4. Obniżenie kosztów energii: Uzyskanie certyfikatów pozwala na obniżenie kosztów energii elektrycznej poprzez udział w rynku mocy.

Wydanie świadectwa efektywności energetycznej jest ważną sprawą z wielu punktów widzenia. System świadectw efektywności energetycznej jest pewnego rodzaju komunikatem dla klientów firmy, że działamy rozważnie i dbamy o naszą wspólną planetę. Jest więc doskonałym chwytem marketingowym. Korzyścią z uzyskania białego certyfikatu jest także możliwość sprzedania certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii. Korzyści finansowe są ważnym czynnikiem, szczególnie, gdy zdamy sobie sprawę z faktu, iż przeprowadzenie modernizacji pozwoliło nam nie tylko na odnowienie swojej firmy, ale także mogliśmy zrobić to z pieniędzy, które w jakimś stopniu nam się zwrócą.

Jakie są korzyści z uzyskania białego certyfikatu?

Jakie są korzyści z uzyskania białego certyfikatu?

Biały certyfikat, czyli Świadectwo Efektywności Energetycznej, to ważne narzędzie w promowaniu efektywności energetycznej i ochrony środowiska. Dostępny dla firm, które podejmują kroki w celu zmniejszenia zużycia energii, przyczynia się do redukcji kosztów operacyjnych oraz zwiększenia efektywności energetycznej. Oferując możliwość sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii, białe certyfikaty stają się atrakcyjną inwestycją finansową i ekologiczną. Uzyskanie białego certyfikatu wymaga przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej, realizacji projektu modernizacyjnego, który przynosi zaoszczędzenie co najmniej 10 toe (Ton Oleju Ekwiwalentnego) oraz złożenia wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki. Często wybieranym projektem jest modernizacja oświetlenia, która nie tylko obniża rachunki za energię, ale także poprawia komfort i wydajność pracy. Korzyści z posiadania białego certyfikatu to między innymi obniżenie kosztów operacyjnych, wzrost reputacji firmy jako ekologicznie odpowiedzialnej, możliwość sprzedaży certyfikatów na rynku oraz wsparcie dla zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Biały certyfikat jest również ważnym komunikatem dla klientów i partnerów biznesowych o zobowiązaniu firmy do działań proekologicznych. Warto więc rozważyć inwestycje w efektywność energetyczną, nie tylko ze względu na korzyści środowiskowe i finansowe, ale również jako krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i budowania pozytywnego wizerunku firmy. Białe certyfikaty stają się coraz ważniejszym elementem strategii biznesowej przedsiębiorstw świadomych swojej roli w ochronie środowiska i promowaniu zrównoważonego rozwoju.

Projekt oświetlenia

Artykuł napisany przez Edyta Kawnik, 18 stycznia 2023