Budowa stajni od projektu po oświetlenie

Będąc przyszłym właścicielem konia, naturalnym jest, że zastanawiamy się nad odpowiednią stajnią dla niego. Jakie są przepisy? Jeśli mamy w planach budowę stajni, musimy pamiętać, że naszym obowiązkiem zgodnie z art. 55 Pr. bud. jest uzyskanie pozwolenia na jego użytkowanie przed przystąpieniem do jego użytkowania. Pozwolenie na możliwość wykorzystywania budynku inwentarskiego wydaje odpowiedni organ administracyjny.

Planując budowę stajni weź pod uwagę, że:

 • Najwygodniejsze są boksy dla jednego lub dwóch koni o wymiarach 4 x 4 m. Przegrody dla koni powinny mieć wysokość 2,2 m; przy wysokości powyżej 1,4 m przegrody powinny być ażurowe, zbudowane z grubych desek, z odstępem między prętami 6-7 cm, aby uniemożliwić koniowi włożenie nogi. Podczas usuwania obornika dobrze jest, jeśli boczne ścianki działowe można wysunąć do korytarza paszowego lub otworzyć na ściany.
 • W każdym boksie, na wysokości 0,8-1,0 m od poziomu podłoża, należy umieścić żłób i poidło. Poidło powinno być umieszczone w bezpiecznej odległości od konia, aby zapobiec zanieczyszczeniu paszy. Dla pasz objętościowych (siano, zielonka) instaluje się odpowiednią drabinkę.
 • Drzwi boksów muszą mieć 1,3 metra szerokości i 2,2 metra wysokości. Powinny się one rozszerzać na zewnątrz o 180 stopni, najlepiej ażurowe, i mieć na dole kratkę wentylacyjną, aby wyeliminować amoniak z podłogi boksu, jeśli są szczelne.

Oświetlenie do stajni

Oświetlenie stajni

Konie jako zwierzęta żyjące według rytmu dobowego. Pastwisko to ich naturalne środowisko. Dlatego niezwykle ważne jest, aby ośrodek jeździecki lub prywatny właściciel pamiętali o zapewnieniu odpowiedniego, dla tych niesamowitych zwierząt, oświetlenia. Jeśli jest taka możliwość, konie powinny przebywać jak najdłużej w ciągu dnia na świeżym powietrzu. Natomiast jeśli takie rozwiązanie nie jest możliwe trzeba zastąpić światło naturalne, tym sztucznym oraz postarać się o jak największą powierzchnię stajni przeznaczoną na okna. Oświetlenie oprócz światła naturalnego, wyposażmy w odpowiednie lampy jakimi są na przykład lampy przemysłowe. Tego typu lampy umieszczone w boksach pozwolą na zapewnienie odpowiedniej ilości światła.

Oświetlenie stajni

Lampy do stajni – jakich użyć?

Chcąc dobrać właściwe źródło światła do pomieszczenia, w którym utrzymujemy konie, przede wszystkim kierujemy się dobrostanem zwierząt. Zwracamy uwagę na odpowiednią temperaturę w stajni, dbamy od prawidłową wilgotność powietrza i dobór najlepszych pasz. Nie dziwne więc, że chcemy również wiedzieć wszystko co związane też ze stroną techniczną, czyli rodzajem lamp do stajni. Jakich lamp możemy użyć? W pomieszczeniach, w których trzymamy konie dobrym wyborem są lampy LED HIGH BAY oraz lampa hermetyczna.

Potrzebujesz projektu oświetlenia obiektu? Sprawdź artykuły specjalistów na temat projektów oświetleniowych

Lampy do stajni

Minimalne warunki utrzymywania koni. Co mówi ustawa?

Decydując się na posiadanie zwierząt musimy być świadomi obowiązków jakie nas czekają, a także norm, których należy przestrzegać. Tyczy się to nie tylko zwierząt domowych takich jak koty i psy, ale też zwierząt gospodarskich. W celu precyzyjnego określenia norm i nakazów powstała ustawa.

W celu zapewnienia minimalnych warunków utrzymywania koni wymagane są następujące kryteria:

 • Zapewnienie zwierzętom stałego dostępu do wody (w kojcu, zagrodzie, wybiegu i na pastwisku).
 • W przypadku koni kojec powinien mieć minimalny wymiar 10m2.
 • Właściwa wentylacja i oświetlenie pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich są niezbędne.
 • Obornik musi być gromadzony, przechowywany i odpowiednio zagospodarowany.
 • Powierzchnia boksów powinna wynosić co najmniej 10 m2 na dorosłego konia lub odsadzone źrebię oraz co najmniej 12 m2 dla klaczy noszących źrebięta.
 • Dla koni na uwięzi o wysokości w kłębie do 147 cm powierzchnia ta musi mieć co najmniej 1,6 m szerokości i 2,1 m długości; dla koni o wysokości powyżej 147 cm powierzchnia ta musi mieć co najmniej 1,8 m szerokości i 3,1 m długości. W praktyce długość stanowiska jest równa 2-krotnej długości ciała w linii prostej minus 10%, a szerokość stanowiska jest równa wysokości w kłębie + 10 cm dla każdej rasy osobno.
 • Ogiery i klacze starsze niż jeden rok muszą być trzymane oddzielnie.

Poniżej podano wymagania dotyczące mikroklimatu w pomieszczeniach dla koni:

 • Poziom dwutlenku węgla nie powinien przekraczać 3 000 części na milion, poziom siarkowodoru nie powinien przekraczać 5 części na milion, a poziom amoniaku nie powinien przekraczać 20 części na milion.
 • Wilgotność powietrza w stajni nie powinna przekraczać 80%, ruch powietrza powinien wynosić do 0,3 m/s, a temperatura w stajni powinna być wyższa niż 5°C.
 • Dla starszych koni wymagania dotyczące oświetlenia (stosunek okien do podłogi) wynoszą 1:15, natomiast dla koni hodowlanych i młodych do jednego roku wymagania dotyczące oświetlenia wynoszą 1:10.
 • Konie są zwierzętami dziennymi, które wymagają odpowiedniej ilości światła i świeżego powietrza. W związku z tym stajnie powinny być wysokie (3,5-4 m), dobrze oświetlone i wentylowane. Drzwi do stajni powinny być czterostronne, przy czym górna część drzwi powinna być maksymalnie otwarta.
 • Konie muszą się dużo ruszać. Dla dorosłego konia potrzebujesz 20-50 m2 padoku i około 0,55 hektara łąki.
 • W ciągu dnia dorosły koń wydala 5-12 litrów moczu i wypróżnia się o masie 9-10 kilogramów. Potrzebuje 5 kg paszy treściwej (owies), 5 kg siana, 5 kg słomy i około 30 litrów wody.

Budowa stajni

Budowa stajni bez pozwolenia- wolno czy nie wolno?

Chcesz wybudować stajnię bez pozwolenia? Co musisz zrobić, żeby budowa stajni nie wymagała pozwolenia?

To często spotykane pytania, a odpowiedź na nie, według niektórych, zależy od interpretacji przepisów. My zalecamy jednak konsultację z osobami uprawnionymi do wydawania tego typu decyzji. Zgodnie z przepisami każdy budynek inwentarski wymaga wydania pozwolenia.

Natężenie oświetlenia w stajni – ile powinno wynosić?

Posiadając konie musimy zapewnić im jak najlepsze warunki w pomieszczeniu, w którym się znajdują. Warto jednak zwrócić uwagę, że stajnia nie tylko jest pomieszczeniem, w którym przebywa zwierzę, ale też stanowiskiem pracy np. stajennego lub instruktora jazdy konnej. Rozpatrując to w takich kategoriach musimy pamiętać, o normach dotyczących i koni i ludzi.

Tak przedstawiają się zalecenia odpowiedniego natężenia oświetlenia dla koni:

Sporty konne

 • Wybieg dla koni – 150 – 250 lx
 • Jeździectwo (hale) – 150lx
 • Skoki (hale) – 200lx
 • Woltyżerka (hale) – 100lx
 • Turnieje (hale) – 600lx

 

Hodowla

 • Pomieszczenie dla koni – 80-100lx – Należy zapewnić dostęp światła dziennego
 • Pomieszczenia odosobnienia – 15lx

Hale wielofunkcyjne – 300lx

Sprawdź nasze pozostałe rozwiązania do oświetlenia obiektów w gospodarstwach

Jeśli chodzi o stanowisko pracy dla człowieka, musi być ono odpowiednio oświetlone tak, aby nie męczyło wzroku. Każde stanowisko pracy ma określone wymogi, jakich należy przestrzegać. Jeśli jest taka możliwość, powinno się udostępnić jak największą ilość światła dziennego. Gdy jest to niemożliwe, lub jeśli światła naturalnego jest niewystarczająco, musimy nadrobić braki za pomocą sztucznego oświetlenia. O ile nauka jazdy konnej odbywa się zazwyczaj na świeżym powietrzu i łatwiej trzymać się panujących norm, tak w przypadku pracy osoby sprzątającej i doglądającej koni w stajni jest trudniejsza do wykonania. Oświetlenie stanowiska pracy, w jakim człowiek wykonuje swoje obowiązki musi być dostosowana tak, by nie męczyć w żaden sposób. Barwa powinna przypominać światło naturalne. Niewystarczające oświetlenie naraża człowieka na utratę zdrowia.

Budowa stajni bez pozwolenia

Ile kosztuje utrzymanie stajni dla konia?

Koszt utrzymania konia we własnej stajni w 2 kwartale roku 2022 szacuje się na kwotę od 400,00 do 600,00 zł miesięcznie. Oczywiście są to dane szacunkowe ze względu na dużą inflację, ponieważ ceny poszczególnych produktów, takich jak siano, słoma, owies, sprzęt i suplementacja, różnią się. Jeśli posiadasz gospodarstwo lub większą działkę, możesz z łatwością zbudować w domu stajnię lub szopę i mieć swojego wymarzonego wierzchowca. Koszty utrzymania konia we własnej stajni są o wiele niższe niż koszty zakwaterowania konia w konkretnym pensjonacie. Będziemy mogli mieć pełną kontrolę nad kondycją konia, jego jedzeniem i porządkiem w stajni, ponieważ będzie on znajdował się bezpośrednio przy nas. Koszt utrzymania zależy głównie od ściółki konia, tego, czym go karmimy, żywienia uzupełniającego i innych czynników. Jeśli posiadamy konia, powinniśmy wyposażyć się w niezbędny sprzęt jeździecki, a także w specjalne akcesoria jeździeckie zarówno dla konia, jak i dla siebie. Zakup konia wiąże się z wieloma dodatkowymi kosztami, z których wiele jest czasem nieprzewidzianych. Koń, jak każde inne zwierzę, będzie wymagał usług weterynarza, kowala, a niekiedy także wprowadzenia odpowiedniej diety.

Koszt budowy stajni

Posiadanie chociażby jednego konia wiąże się z ogromną odpowiedzialnością zarówno za samo zwierzę jak i odpowiedzialność finansową. Podejmując się budowy stajni należy policzyć wszystkie koszty jakie czekają nas podczas budowy i aranżacji. Jak mniej więcej obliczyć ile finansów powinniśmy mieć w zanadrzu? Koszt budowy stajni zależny jest przede wszystkim od wielkości obiektów, w które chcemy zainwestować. Ceny rosną z dnia na dzień, dlatego ciężko jednoznacznie stwierdzić ile wyniesie nas budowa takiego budynku. Biorąc pod uwagę wszystkie pomieszczenia, jakie muszą się tam znaleźć, czyli m.in. boksy, obornik itp., budynek taki będzie naprawdę pokaźnych rozmiarów. Uśredniona cena w 2 kwartale roku 2022 za m2 to ok. 4500 zł zakładając, że minimalny budynek, jaki budujemy ma powierzchnię ok. 130m2.

Wyposażenie stajni – o czym warto pamiętać?

Utrzymanie koni to nie łatwy kawałek chleba. Oprócz wybudowania stajni, należy ją także urządzić tak, by była funkcjonalna i spełniała swoje zadania. Co należy do wyposażenia stajni? Budynek ten dzieli się na 5 podstawowych pomieszczeń, które powinny być wyposażone w akcesoria niezbędne dla posiadacza konia:

 • Boks – koń spędza tam sporą część dnia, składujemy tam pokarm.
 • Obornik – często znajduje się w tylnej części stajni. Przechowuje się tam zużytą wyściółkę.
 • Hala – to miejsce, w którym konie mają możliwość do aktywności fizycznej. Warto zapatrzyć się w tzw. karuzelę.
 • Basen – pomieszczenie służące do pielęgnacji. Nie jest często spotykane w prywatnych, małych stajniach.
 • Solarium – miejsce mające na celu wysuszenie koni. Należy zaopatrzyć się w środki do pielęgnacji, szczotki.

Ciekawe rozwiązania i dobrze wyposażona stajnia znacznie ułatwią codzienną pracę w stajni i przy koniu.

Wieszaki na obroże, kompaktowe wieszaki na ścierki do siodeł i uchwyty na siodła do umieszczenia w boksie pomogą Ci uporządkować sprzęt podczas siodłania. Grabie, widły i zestaw do czyszczenia odchodów powinny być poręczne i przydatne w utrzymaniu czystości w stajni.

Często musimy zaciskać liczne skórzane paski przy siodle lub lejcach, dlatego w dobrze wyposażonej komorze rymarskiej nie może zabraknąć dziurkacza do skór. Podczas zaplatania kołtunów krzesło lub skrzynka na narzędzia ułatwią dostęp do grzywy.

Płyta wibracyjna jest doskonałym rozwiązaniem dla każdego konia, szczególnie dla tych, które mają problemy z kręgosłupem. Przyspiesza regenerację. Urządzenie to łagodzi napięcie mięśni i pomaga w problemach z trawieniem. Płytę wibracyjną należy stosować, jeśli koń wygląda na zmęczonego i niechętnego do pracy. Jest ona skuteczna przed i po treningu. Wibracje przynoszą korzyści stawom, ścięgnom i więzadłom.

przez

Post Author: Marcin Pietrasik