Jak podłączyć dwa akumulatory 12V?

W instalacjach zasilania awaryjnego używa się zasilaczy awaryjnych UPS. Zasilacze UPS mogą być wyposażone we wbudowany akumulator, a także doposażone w dodatkowe źródła zasilania. Zewnętrzny akumulator zwiększa bowiem możliwości zasilacza UPS. Dzięki akumulatorom wpływamy na wydłużenie czasu podtrzymania, a także na możliwość połączenia większej ilości zasilanych urządzeń. Z czasem może się okazać, że jeden podłączony akumulator jest niewystarczający do danego zastosowania. Podłączamy wówczas kolejny. Podłączanie drugiego akumulatora zwiększa pojemność układu lub napięcie i dopasuje go do zwiększających się potrzeb. Jak podłączyć dwa akumulatory 12V, aby zrobić to poprawnie? Ta pozornie prosta czynność wymaga odrobiny wiedzy i przemyślanego działania. Poprawne podłączenie akumulatorów pomoże nam uniknąć sytuacji, w której możemy nawet zniszczyć akumulatory. W tym wpisie pomożemy Państwu w poprawnym łączeniu dwóch akumulatorów, wskażemy na istotne aspekty takiego łączenia i pomożemy uniknąć błędów, jakie można popełnić, łącząc dwa akumulatory.

jak łączyć akumulatory

Łączenie szeregowe akumulatorów

Akumulatory możemy łączyć na dwa sposoby. Dwa akumulatory można połączyć szeregowo lub równolegle. Łączenie szeregowe akumulatorów podnosi napięcie np. z 12V do 24V. Ma to korzystny wpływ na działanie systemu zasilania awaryjnego. Łączenie szeregowe nie wpływa natomiast na zwiększenie pojemności układu dwóch akumulatorów. Przy połączeniu szeregowym akumulatory łączymy ze sobą w następujący sposób:

  • Biegun dodatni pierwszego akumulatora łączymy z biegunem ujemnym na drugim akumulatorze.
  • Do zasilanego układu podłączamy biegun dodatni drugiego akumulatora oraz biegun ujemny pierwszego.

dwa akumulatory - szeregowo

Łącząc w ten sposób akumulator 12V AGM z drugim takim samym akumulatorem, uzyskamy możliwość wykorzystania takiego układu do zasilania urządzeń pracujących na wyższym napięciu 24V. Musimy pamiętać, aby zawsze łączyć ze sobą dwa akumulatory szeregowo o tych samych parametrach i wykonanych w tej samej technologii. Połączenie akumulatorów o różnych pojemnościach sprawia problemy z użytkowaniem takiego układu. Słabszy akumulatora będzie zbyt głęboko rozładowywany. Większy z kolei może być niedoładowany. Nie powinniśmy również łączyć starego akumulatora z nowym. Stary akumulator nie będzie bowiem posiadał pełnej pojemności.

 

Łączenie równoległe akumulatorów

Drugim sposobem połączenia ze sobą dwóch akumulatorów jest połączenie równoległe. Jest to najpopularniejszy rodzaj połączenia. Jak połączyć akumulatory równolegle? Akumulatory łączy się następująco:

  • Łączymy ze sobą plusy na obydwu akumulatorach
  • Podobnie łączymy ze sobą minusy oby akumulatorów
  • Do układu zasilanego podłączamy biegun dodatni z jednego akumulatora oraz biegun ujemny z drugiego.

dwa akumulatory - równolegle

Taki rodzaj połączenia nie zmienia napięcia układu dwóch akumulatorów. Oznacza to, że łącząc ze sobą dwa akumulatory 12V, nadal będziemy mieli napięcie 12V. Połączenie równoległe natomiast wpływa na zwiększenie pojemności układu. Łącząc ze sobą dwa akumulatory o pojemności np. 150Ah, uzyskamy łączną pojemność 300Ah. Podobnie jak w przypadku połączenia szeregowego, również i przy łączeniu równoległym należy łączyć ze sobą akumulatory wykonane w tej samej technologii. Najlepiej łączyć akumulatory o takich samych parametrach, ale w przypadku połączenia równoległego możemy połączyć ze sobą akumulatory o różnych pojemnościach. Połączenie tównoległe akumulatorów daje nam również możliwość wykorzystania akumulatorów różniących się stopniem zużycia.

Jak podłączyć dwa akumulatory 12V na 24V lub 6V na 12V?

Jak już wcześniej napisaliśmy, podwojenie napięcia uzyskuje się, łącząc ze sobą akumulatory w sposób szeregowy. Oznacza to, że połączenie dwóch akumulatorów o napięciu 12V da nam układ o napięciu 24V. W podobny sposób możemy łączyć ze sobą akumulatory o innych napięciach. Dla przykładu łącząc akumulator AGM 6V z innym akumulatorem 6-voltowym, uzyskamy napięcie 12V. Właśnie łączenie akumulatorów 6V ze sobą jest często praktykowanym sposobem na uzyskanie zestawu akumulatorów o łącznym napięciu 12V, ale gabarytach umożliwiając ich łatwy montaż np. w szafie rack. Często pojedynczy akumulator 12V AGM trudniej bowiem zainstalować niż dwa osobne akumulatory 6V.

jak podłączyć dwa akumulatory

Jak łączyć akumulatory elektryczne?

Łącząc ze sobą akumulatory, należy stosować się do kilku zasad. Najlepsze efekty osiąga się, łącząc ze sobą akumulatory o takich samych parametrach oraz takim samym stopniu zużycia. Połączenie równoległe akumulatorów ma jednak niższe wymagania w tej kwestii od połączenia szeregowego. Istotne jest użycie akumulatorów o takim samym napięciu znamionowym. Łącząc akumulatory równolegle, nie należy używać akumulatorów uszkodzonych. Zastosowanie akumulatora uszkodzonego lub bardzo zużytego wpłynie na zmniejszenie pojemności układu. Przed połączeniem akumulatorów należy sprawdzić stan każdego z nich. Kontrola stanu technicznego akumulatorów oraz ich stanu naładowania pozwoli nam uniknąć nawet uszkodzenia sprawnego akumulatora, jeśli połączymy z nim akumulator niesprawny lub mający dużo niższe napięcie. Łącząc akumulatory, powinniśmy używać zawsze odpowiednich przewodów. W ten sposób unikniemy niepotrzebnych strat energii. Przewody połączeniowe powinny być możliwie krótkie i wszystkie tej samej długości. Zastosowania przewodów długich lub o małej średnicy spowoduje utratę mocy. Zaleca się używanie przewodów o przekroju 35mm2 i nie dłuższych niż 30 cm. Jak widać, połączenie akumulatorów nie jest czynnością skomplikowaną, ale należy stosować się do kilku wymienionych zasad. Dzięki temu uzyskamy pewny i bezpieczny układ zasilania dostosowany do naszych potrzeb i oczekiwań.

akumulatory w szafie rack

Post Author: Marcin Pietrasik