Spis treści

Jak zarejestrować się jako podmiot leczniczy?

Rejestracja jako podmiot leczniczy w Polsce wymaga spełnienia szeregu wymogów i przeprowadzenia określonej procedury. Warto przypomnieć, że przy zakładaniu tego typu działalności ważne jest zadbanie o odpowiednie i zgodne z normami oświetlenie. Produktami wartymi szczególnej uwagi są panele led 60×60. Poniżej przedstawiamy przykładowe warunki konieczne do rejestracji jako podmiot leczniczy.

Jak zarejestrować się jako podmiot leczniczy?

Jak oświetlić centrum medyczne

 1. Zapoznanie się z przepisami: Przede wszystkim należy dokładnie zapoznać się z ustawą o działalności leczniczej oraz innymi przepisami prawnymi regulującymi działalność podmiotów leczniczych w Polsce.
 2. Wybór formy prawnej: Należy wybrać odpowiednią formę prawną dla swojej działalności (np. indywidualna praktyka lekarska, spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością itp.).
 3. Przygotowanie dokumentacji: Wymagana jest odpowiednia dokumentacja, w tym m.in. dokumenty rejestracyjne firmy, dokumenty dotyczące kwalifikacji zawodowych personelu oraz dokumenty dotyczące lokalu (np. umowa najmu).
 4. Wnioskowanie o wpis do rejestru: Należy złożyć wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wniosek ten składa się w odpowiednim wojewódzkim urzędzie marszałkowskim.
 5. Zapewnienie odpowiednich warunków: Przed złożeniem wniosku, należy upewnić się, że placówka spełnia wszelkie wymogi sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne wymogi określone w przepisach prawa.
 6. Ubezpieczenie: Podmiot leczniczy musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością.
 7. Czekanie na decyzję: Po złożeniu wniosku i wszelkich wymaganych dokumentów, urząd marszałkowski ma określony ustawowo termin na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.
 8. Rejestracja w NFZ: Jeśli planuje się świadczenie usług refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, należy dodatkowo zarejestrować się w NFZ i spełnić wymagane przez Fundusz kryteria.
 9. Przestrzeganie przepisów: Po uzyskaniu rejestracji, podmiot leczniczy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa medycznego, w tym regularnego szkolenia personelu i dbania o standardy medyczne.

Procedura ta może się różnić w zależności od rodzaju świadczonej działalności medycznej oraz od konkretnych wymagań lokalnych urzędów. Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie medycznym lub z doradcą biznesowym, aby upewnić się, że wszystkie kroki zostały prawidłowo wykonane.

Poznaj najczęściej stosowane przez klientów panele LED : 

PANEL LED NELIO 60X60 CM 40W 4400LM - BIAŁA NEUTRALNAPANEL LED NELIO 60X60 CM 40W 4400LMZobacz produkt
PANEL LED LINE PRIME BACKLIT 40W 4000K 4800LM 595X595PANEL LED LINE PRIME BACKLIT 40W 4000K 4800LM 595X595Zobacz produkt
PANEL LED V-TAC 36W 600X600 3W1 UNIWERSALNY NATYNKOWY/PODTYNKOWY VT-6139 4000K 3960LMPANEL LED V-TAC 36W 600X600 3W1 UNIWERSALNYZobacz produkt

Jakie wymagania należy spełnić aby zdobyć wpis do rejestru

Aby uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Polsce, należy spełnić szereg wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej oraz w przepisach wykonawczych. Oto główne wymagania:

 1. Forma prawna podmiotu: Podmiot musi posiadać jedną z dozwolonych form prawnych, np. być indywidualną praktyką lekarską, spółką cywilną, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością itd.
 2. Kwalifikacje zawodowe: Osoby odpowiedzialne za świadczenie usług medycznych muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe i być wpisane do właściwych rejestrów zawodowych (np. lekarze, pielęgniarki).
 3. Warunki lokalowe i techniczne: Placówka musi spełniać określone wymogi sanitarne, przeciwpożarowe i inne, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Lokal musi być odpowiednio wyposażony i dostosowany do rodzaju świadczonych usług medycznych.
 4. Dokumentacja: Konieczne jest przedstawienie dokumentacji, w tym statutu (w przypadku podmiotów prawnych), umów dotyczących lokalu, w którym będzie świadczona działalność lecznicza, oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe personelu.
 5. Ubezpieczenie: Podmiot musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością.
 6. System zarządzania jakością: Wymagane może być wdrożenie systemu zarządzania jakością, szczególnie w przypadku świadczenia określonych typów usług medycznych.
 7. Zgodność z przepisami: Należy zapewnić zgodność działalności z przepisami prawa, w tym z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (np. RODO) oraz przepisami dotyczącymi specyfiki świadczonych usług (np. przepisami dotyczącymi transfuzji krwi).
 8. Wniosek o wpis do rejestru: Po spełnieniu wszystkich wymagań, należy złożyć wniosek o wpis do rejestru podmiotów leczniczych w odpowiednim wojewódzkim urzędzie marszałkowskim.

Proces uzyskania wpisu może wymagać również spełnienia dodatkowych, bardziej szczegółowych wymogów, w zależności od specyfiki planowanej działalności leczniczej. Dlatego zaleca się konsultację z ekspertem lub prawnikiem specjalizującym się w prawie medycznym, który pomoże przeprowadzić cały proces rejestracji.

Jak oświetlić centrum medyczne?

Jakie formy prawne pozwalają na wpis do rejestru?

W Polsce, aby móc uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, podmiot musi przyjąć jedną z odpowiednich form prawnych. Dozwolone formy prawne to:

 1. Indywidualna Praktyka Lekarska: To forma działalności dla lekarzy lub dentystów prowadzących samodzielną praktykę.
 2. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska: Podobnie jak indywidualna praktyka lekarska, ale skoncentrowana na określonej specjalizacji.
 3. Grupowa Praktyka Lekarska: Wspólna praktyka kilku lekarzy lub dentystów.
 4. Spółka Cywilna: Forma prawna, w której dwie lub więcej osób fizycznych prowadzi działalność leczniczą. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.
 5. Spółka Jawna: Spółka handlowa, w której wszyscy wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.
 6. Spółka Partnerska: Forma prawna przeznaczona dla wykonywania wolnych zawodów, takich jak lekarz, w której odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest ograniczona.
 7. Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Sp. z o.o.): Popularna forma spółki kapitałowej, w której udziałowcy nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.
 8. Spółka Akcyjna (S.A.): Forma spółki kapitałowej, w której kapitał podzielony jest na akcje. Akcjonariusze nie odpowiadają osobiście za zobowiązania spółki.
Jak założyć centrum medyczne

Jak założyć centrum medyczne?

Założenie centrum medycznego to złożony proces, który wymaga starannego planowania, spełnienia wielu regulacji oraz odpowiedniego […]

Jak zarejestrować się jako podmiot leczniczy

Jak zarejestrować się jako podmiot leczniczy?

Rejestracja jako podmiot leczniczy w Polsce wymaga spełnienia szeregu wymogów i przeprowadzenia określonej procedury. Warto […]

Ile osób pracuje w centrum medycznym

Ile osób pracuje w centrum medycznym?

Liczba osób pracujących w centrum medycznym może znacznie różnić się w zależności od wielu czynników, […]

Ile zarabia się w centrum medycznym

Ile zarabia się w centrum medycznym?

Zarobki w centrum medycznym mogą znacznie różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak […]

Ile kosztuje otwarcie centrum medycznego

Ile kosztuje otwarcie centrum medycznego?

Koszty otwarcia centrum medycznego zależą od wielu czynników. Przy planowaniu otwarcia centrum medycznego warto wziąć […]

Jak zarejestrować się jako podmiot leczniczy?

Jak oświetlić centrum medyczne?

Jak oświetlić centrum medyczne, aby spełnić wszystkie wymagania i stworzyć bezpieczne środowisko dla pacjentów i […]

Artykuł napisany przez Marcin Pietrasik, 9 stycznia 2024