Oświetlenie stolarni – na co zwrócić uwagę i jak dobrze wybrać

Stolarnia jest miejscem, w którym praca wykonywana jest ponad 8 godzin dziennie, a często niektóre stolarnie działają 24 godziny na dobę. Dodatkowo jest to miejsce, w którym istnieje spore ryzyko, a sama praca jest niezwykle wymagająca. Stolarnia musi być zatem odpowiednio wyposażona i oświetlona, by praca mogła przebiegać sprawnie i bezproblemowo.

W poniższym artykule od A do Z omówiliśmy kwestie związane z oświetleniem stolarni i doborem odpowiednich lamp. Zapoznając się z jego treścią, bez problemu wybierzesz oświetlenie stolarni, które sprosta pracy w każdych warunkach. Dobrym wyborem będą lampy hermetyczne, które cechują się wysoką klasą szczelności. 

Darmowy projekt oswietlenia twojej stolarni
Darmowy projekt oswietlenia twojej stolarni

Oświetlenie stanowiska pracy w stolarni — na co zwrócić uwagę

Każde stanowisko pracy wymaga nieco innych warunków oświetleniowych. Te powinny być dobrane w taki sposób, by światło było sprzymierzeńcem pracownika i nie wpływało negatywnie na jego wzrok i wykonywaną pracę. Dobierając oświetlenie do stolarni, warto zwrócić uwagę na:

 • Otoczenie pracy – oświetlenie stanowiska pracy powinno wykorzystywać kierunkowe źródło światła, które nie będzie wpływać negatywnie na pracę w jego otoczeniu. Światło nie może oślepiać innych pracowników.
 • Bezpieczeństwo pracy – pracownik nie może czuć dyskomfortu lub zmęczenia podczas wykonywania pracy. Odpowiedni dobór oświetlenia na stanowisko pracy w stolarni odpowiada za efektywność i jakość wykonywanej pracy.
 • Rodzaj wykonywanej pracy – w zależności od stanowiska, oświetlenie może nieznacznie się różnić. W pracach zgrubnych oświetlenie może być niższe, natomiast przy dokładnych pracach ręcznych natężenie światła musi być wyższe.
 • Czynniki przeszkadzające – w stolarni może występować wysokie zapylenie lub zadymienie. Warto zatem wybrać takie źródła światła, które są odporne na występujące na stanowisku czynniki.
 • Równomierne oświetlenie stanowiska – przy pracach zgrubnych nie jest tak wymagane, jednak podczas polerowania lub okleinowania, może pomóc pracownikowi dostrzec defekty materiałów.
 • Miejsce instalacji oświetlenia – lśnienie i efekt stroboskopowy są bardzo niebezpieczne podczas pracy z ruchomymi narzędziami. Mogą sprawić, że w rzeczywistości wirujący wentylator lub piła mogą wyglądać jak wyłączone urządzenia.
 • Szczelność opraw – w stolarni występuje wysokie zakurzenie i zapylenie, a lampy do bezawaryjnej pracy potrzebują czystości. Hermetyczne oprawy LED Limea Gigant pozwalają na bezproblemową pracę przez wiele lat.

Jeśli zależy Ci na spełnieniu wszelkich zasad BHP oraz zapewnieniu pracownikom komfortu pracy, powinieneś wybrać wysokiej jakości oświetlenie. Nie możesz jednak zapomnieć, że stolarnia jest nietypowym miejscem, które wymaga nieco innego typu opraw lub świetlówek niż w przypadku standardowych hal czy magazynów.

Najlepsze oświetlenie stolarni
Najlepsze oświetlenie stolarni

Lakiernia w stolarni – czy lampy tam zamontowane muszą mieć odpowiednie atesty

W każdej lakierni musi być przede wszystkim jasno. W sztucznym świetle o wiele trudniej jest dostrzec defekty i niedomalowane fragmenty, gdy zauważymy je w naturalnym świetle, może okazać się już za późno na dolakierowanie. Trzeba wtedy ponownie lakierować cały element, a to wiąże się z dodatkowymi kosztami i zmarnowanym czasem. Żeby tego uniknąć, trzeba stosować wysokiej jakości źródła światła posiadające odpowiednie atesty.

oświetlenie w lakierni stolarskiej
oświetlenie w lakierni stolarskiej

Kupując lampy do lakierni w stolarni, warto zatem zwrócić uwagę na to, by lampy:

 • Były hermetycznie zamknięte – Certyfikaty IP5x i IP6x zapewniają ochronę przed wnikaniem pyłu w ilościach niezakłócających pracę urządzenia, dzięki czemu lampy z tym certyfikatem idealnie sprawdzą się w lakierniach stolarskich. Chronią one przed pyłem mogącym dostać się z hali stolarskiej, ale również od unoszących się w powietrzu drobin farby.
 • Posiadały naturalną barwę oświetlenia – Oświetlenie w przedziale 4000 – 5000 K nie męczy wzroku.
 • Posiadały wysokie CRI – Malując dowolny element, trzeba umieć określić, czy nie różni się on kolorystycznie od pozostałych fragmentów mebla. Współczynnik CRI opisuje dokładność oddawania barw. Niska wartość oznacza, że barwy oświetlonych przedmiotów będą wyglądały nienaturalnie.
 • Kolejnym elementem, jakie lampy powinny spełniać to posiadać certyfikat EX, zalecane jest to w szczególności w lakierniach znajdujących się w stolarniach. Lampy powinny być bezpieczne i nie powodować iskrzenia taki, efekt mogą zapewnić wyłącznie tzw. lampy przeciwwybuchowe z certyfikatem EX.

Tak więc lampy w lakierni stolarskiej muszą posiadać określone parametry oraz atesty. W przypadku niekontrolowanego wybuchu w takiej lakierni inspektorzy w pierwszej kolejności sprawdzają certyfikaty używanych urządzeń elektrycznych i oświetlenia w lakierni. W przypadku braku odpowiedniego oświetlenia uznawane jest to za głębokie naruszenie obowiązujących przepisów. Niestosowanie się do powyższych zaleceń może skończyć się awarią oświetlenia lub nieodpowiednio pomalowanym elementem

Oświetlenie stolarni a przepisy — jakie strefy oświetleniowe znajdziemy w stolarni

Stolarnia nie jest wyłącznie miejscem, w którym piłuje się i szlifuje drewno. Następuje tu sporo innych procesów jak klejenie, równanie czy polerowanie poszczególnych elementów. W każdej z tych stref powinno znajdować się inne oświetlenie dopasowane do potrzeb wykonywanych zadań.

 • Przy grubych pracach ręcznych, w których nie występują niebezpieczne narzędzia, natężenie oświetlenia nie powinno wynosić mniej niż 200 lx.
 • Podczas dokładniejszych prac ręcznych, wymagających precyzji jak: wygładzanie, równanie, oklejanie, klejenie oraz w modelarniach poziom natężenia oświetlenia nie powinien być mniejszy niż 300 lx.
 • W pomieszczeniach, w których występują prace wykończeniowe, w których liczą się detale jak np. polerowanie, minimalne natężenie oświetlenia nie może być mniejsze niż 500 lx.

W stolarniach również można znaleźć oświetlenie mieszane, które jest korzystne gdy w hali występuje znaczna różnica pomiędzy natężeniem oświetlenia sztucznym i naturalnym.

Oprócz tego każda stolarnia powinna być wyposażona w system oświetlenia awaryjnego umożliwiającego ukończenie niektórych prac. Jest to niezbędny wymóg opisany w polskich i europejskich rozporządzeniach. Dzięki niemu pracownicy wykonujący niebezpieczne prace, w przypadku awarii mogą dokończyć zadanie i bezpiecznie wyłączyć obsługiwaną maszynę. Gdyby takowe oświetlenie nie występowało, ludzie poruszający się w otoczeniu piły lub innego niebezpiecznego urządzenia nie mogliby bezpiecznie opuścić stanowiska pracy.

Normy i rozporządzenia opisujące jak powinno wyglądać oświetlenie w miejscu pracy:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów BHP. Dziennik ustaw z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami – par. 26 ust. 2
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami – par. 57 ust.1 i par. 59
 • PN-EN 12665:2008 Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia.
 • PN-EN 12464-1:2011 Światło i oświetlenie — Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
 • PN-71/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych, portowych oraz dworców i środków transportu publicznego
 • PN-84/E-02035 Urządzenia elektroenergetyczne. Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych
 • PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

Oświetlenie awaryjne w stolarni jak powinno być rozmieszczone

Oświetlenie awaryjne w stolarni, podobnie jak w przypadku każdej innej hali lub pomieszczenia produkcyjnego, powinno być odpowiednio rozmieszczone. Oświetlenie ewakuacyjne musi znajdować się:

 • przy każdej zmianie kierunku – skrzyżowaniu korytarzy, zakrętach, zmianie poziomu i pojedynczych stopniach,
 • przy schodach i klatkach schodowych,
 • przy wyjściach ewakuacyjnych oraz drzwiach wyjściowych,
 • przy punktach ratowniczych, skrzynkach pierwszej pomocy, przyciskach alarmowych i sprzęcie przeciwpożarowym.

Oprawy ewakuacyjne nie mogą być montowane niżej niż 2 m nad ziemią.

Jeśli chodzi o samo oświetlenie awaryjne, to powinno być ono umieszczone w taki sposób, aby umożliwiało ukończenie wykonywanych prac i bezpieczne oddalenie się z niebezpiecznych stref. 

Natężenie oświetlenia nie może być tu niższe niż 10% eksploatacyjnego oświetlenia niezbędnego do wykonywania czynności zawodowych i nie niższe niż 15 lx. Wyłącznie takie oświetlenie gwarantuje możliwość bezpiecznego zakończenia pracy bez nadmiernego stresu.

Bezpieczne oświetlenie stolarni
Bezpieczne oświetlenie stolarni

Duże zapylenie w stolarni a oświetlenie

Wysoki poziom zapylenia wiąże się z koniecznością korzystania z masek, zabezpieczeniami przed wybuchem, ale także stosowaniem odpowiednich opraw oświetleniowych.

Pył drzewny w stolarni jest bardzo niebezpieczny dla człowieka, ponieważ osadza się w płucach, powodując różne choroby układu oddechowego. Oprócz tego jest on bardzo wybuchowy, a najdrobniejsze frakcje w stolarni potrafią w ogóle nie opadać. W takich warunkach nawet najdrobniejsza iskra może spowodować zapalenie pyłu lub eksplozję. Konieczne jest zatem stosowanie odpowiednich narzędzi i urządzeń, które zabezpieczone są przed dostawaniem się pyłu do ich środka. Zapobiega to ich uszkodzeniom, ale również przeciwdziała potencjalnym pożarom.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, oświetlenie w stolarni musi spełniać serię norm, ale również być odpowiednio dobrane. Wyłącznie oprawy i świetlówki kurzo lub pyło-odporne nadają się do stosowania w stolarniach. Dzięki nim ryzyko wystąpienia pożaru znacznie maleje, a same urządzenia dłużej działają bezawaryjnie.

Jak dobrze dobrać oświetlenie stolarni
Jak dobrze dobrać oświetlenie stolarni
przez

Post Author: Marcin Pietrasik