Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego, jak często je wykonywać?

Oświetlenie awaryjne to obecnie standard we wszystkich obiektach, w których zanik napięcia w sieci może skutkować zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi w nim przebywającym. Jest ono wymagane w takich pomieszczeniach jak: kina, teatry, opery, czy filharmonie, a także na audytoriach, salach konferencyjnych, czy salach sportowych, przeznaczonych dla ponad 200 osób. Dlatego coraz częściej w dużych obiektach wybierane są nie tylko lampy przemysłowe, ale także oprawy oświetlenia awaryjnego. Powinny być one zamieszczone także w muzeach, czy innych powierzchniach o powierzchni ponad 1000m2, które oświetlane są wyłącznie światłem sztucznym. Oprawy oświetlenia awaryjnego musimy umieścić także na drogach ewakuacyjnych w szpitalach, czy we wszystkich obiektach wyżej wymienionych.

Pomiary oświetlenia awaryjnego są niezwykle ważne, bo tego rodzaju oświetlenie bezpieczeństwa może bardzo często mieć ogromny wpływ na nasze życie i zdrowie. Oświetlenie ewakuacyjne zawsze powinno spełniać wymagane parametry, zawarte w normach PN-EN 1838 i PN-EN 50 172,

Na natężenie oświetlenia awaryjnego będzie miała ogromny wpływ również jego eksploatacja. W czasie swojej pracy oprawy oświetlenia awaryjnego mogą ulec zabrudzeniu, dlatego ważne jest, aby pomiary natężenia oświetlenia, za które ważny jest protokół w wyżej wymienionych normach, było na poziomie 1,25 natężenia w nich zalecanego. Wykonując pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, nie bierzmy pod uwagę światła odbitego od ścian, sufitów, czy podłóg.

Spis treści

 1. Oświetlenie awaryjne
 2. Pomiary oświetlenia awaryjnego
 3. Oświetlenie awaryjne norma
 4. Oświetlenie awaryjne wymagania

oświetlenie ewakuacyjne

Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne jest wykorzystywane w momencie zaniku prądu, zasilającego oprawy do oświetlenia podstawowego. Właśnie dlatego lampy awaryjne są zasilane z niezależnego źródła energii (wbudowanej baterii), aby mogły pracować w momencie, kiedy główne źródło energii jest niedostępne.

oświetlenie ewakuacyjne normy

 

Oświetlenie ewakuacyjne najczęściej spotkamy na drogach, które umożliwiają bezpieczne i szybkie wyjście z miejsca zagrożenia oraz zlokalizowanie sprzętu pożarowego. Wymagane natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na drodze o szerokości 2 metrów to minimum 1 lux na centralnym pasie drogi. Szersze drogi ewakuacyjne mogą być traktowane jako połączenie kilku dróg lub już jako strefa otwarta. Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego powinniśmy wykonywać w optymalnych do tego warunkwach, za pomocą w pełni profesjonalnych urządzeń.

Oprawy oświetlenia awaryjnego, zamontowane w strefach otwartych, mają umożliwić nam bezpieczne przemieszczenie się w stronę dróg ewakuacyjnych. Oświetlenie bezpieczeństwa w strefach otwartych jest stosowane w obiektach o powierzchni nie mniejszej niż 60m2 lub kiedy istnieje możliwość dodatkowego zagrożenie, wywołanego przez obecność dużej liczby osób. Natężenia oświetlenia awaryjnego w tego typu strefach nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx, a stosunek oświetlenia awaryjnego do głównego nie powinien być mniejszy niż 1:40.

Oświetlenie awaryjne w strefach wysokiego ryzyka ma bardzo ważne zadanie, jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa osób biorących udział w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub sytuacji. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w tych miejscach powinno być stosowane w wyznaczonym okresie, w którym istnieje niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi. Normy oświetlenia dla tego typu przestrzeni, mówią nam, że tego typu oświetlenie awaryjne powinno zapewnić w pełni wymagane natężenie światła w sposób ciągły lub w ciągu 0,5s. W strefach wysokiego ryzyka natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 15 lx, a przy tym mniejsze niż 10% oświetlenia standardowego. Należy także pamiętać o tym, aby równomierność tego typu oświetlenia nie była większa niż 1:10 i nie powodowała efektu stroboskopowego.

Pomiary oświetlenia awaryjnego

Pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ustala protokół rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z którym, wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane okresowym badaniom technicznym i konserwacyjnym przynajmniej raz w roku. Oczywiście wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego muszą w pełni spełniać Polskie normy oświetlenia. Wszystkie pomiary oświetlenia awaryjnego mogą być wykonywane wyłącznie odpowiedniej klasy luksomierzem, który będzie w stanie odczytać nawet bardzo małe wartości natężenia oświetlenia. Powinien mieć on także możliwość sprawdzenia równomierności oświetlenia, które jest bardzo ważne m.in. w strefach wysokiego ryzyka.

oświetlenie bezpieczeństwa

Wszystkie urządzenia pomiarowe, które wykorzystamy powinny posiadać aktualne świadectwo wzorcowania i mieć tolerancję błędu nieprzekraczającą 10%.

Oświetlenie awaryjne norma

Normy oświetlenia awaryjnego są wyznaczane przez rozporządzenia Ministra Infrastruktury i zapisane w normach PN-EN 1838 i PN-EN 50 172. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne oraz przepisy, które zawarto w normach, mają za zadanie podnieść bezpieczeństwo i zapewnić możliwość sprawnego wyjścia z miejsca zagrożenia, w momencie pojawienia się zagrożenia.
Oprócz wyżej wymienionych norm, natężenia oświetlenia awaryjnego w danych przestrzeniach, nie powinniśmy zapomnieć, w których ustawowo wymagane są oprawy oświetlenia awaryjnego, czy ewakuacyjnego. Aby zapewnić odpowiednie natężenie oświetlenia ewakuacyjnego, wymaga się zastosowania lamp w pobliżu drzwi wyjściowych, lub w miejscach, w których warto zwrócić uwagę na umieszczony sprzęt bezpieczeństwa, czyli np. gaśnicę. Oprawy ewakuacyjne powinny być rozmieszczone także w miejscach takich jak:

 • klatki schodowe – w ten sposób aby każdy schodek był odpowiednio widoczny
 • miejsce w którym znajdziemy urządzenie przeciwpożarowe lub przycisk alarmowy
 • przy każdej zmianie kierunku i poziomu drogi ewakuacyjnej
 • skrzyżowanie korytarzy
 • na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia
 • miejsce i punkt pierwszej pomocy
 • przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa

oświetlenie ewakuacyjne wymagania

O oprawy oświetlenia awaryjnego powinniśmy zadbać również w innych miejscach, w których istnieje ryzyko zagrożenia. Są to np.:

 • schody ruchome
 • platformy
 • windy i kabiny
 • toalety, przebieralnie, szatnie i powieżchni większej niż 8m2
 • pomieszczenia techniczne
 • zadaszone parkingi
 • szpitale – na oddziałach intensywnej terapii, czy salach operacyjnych

pomiary oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne wymagania

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne jest regulowane przez przepisy, o których mówiliśmy wcześniej w naszym wpisie. Budynki i obiekty, przede wszystkim użyteczności publicznej muszą posiadać odpowiednie urządzenia przeciwpożarowe, jak i zostać wyposażone w oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne zgodne z panującymi w Polsce normami bezpieczeństwa. Zgodnie z ustawą zawartą w normach, obiekt, w których zanika napięcie zasilające, może powodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi w nim przebywającym. Należy zadbać o to, aby oświetlenie awaryjne było zastosowane w pomieszczeniach, w których zapewni ono możliwość bezpiecznego dostosowania się do panujących warunków i ewakuacji.

oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne przepisy

Okresowa kontrola oświetlenia awaryjnego znajdującego się w naszym budynku może bardzo często uratować życie ludziom, w momencie przypadkowego zagrożenia. Bardzo ważne jest więc, aby wszystkie wykorzystane przez nas oprawy oświetlenia awaryjnego były zgodne ze współczesnymi standardami i posiadały certyfikat CNBOP. Jest on dokumentem wymaganym przez straż pożarną w momencie odbioru budynku publicznego. Jest on niczym innym jak certyfikatem dopuszczenia wybranych opraw do pracy w systemie awaryjnym.

CNBOP

Post Author: Rafał Brzeziński