wykonanie zapytania nie powiodło się:
SELECT DISTINCT p.*, wap_moc.wartosc_decimal as moc1, wap_moc.wartosc_decimal_2 as moc2, wap_strumien_swietlny.wartosc_int as lm1, wap_strumien_swietlny.wartosc_int_2 as lm2, wa.wartosc as barwa, p.id_opcje, kp.kolejnosc FROM m_produkty p JOIN kategorie_produktow kp ON p.id = kp.id_produktu LEFT JOIN wartosci_atrybutow_produkty wap_13 ON wap_13.id_produktu = p.id AND wap_13.id_atrybutu = 13 LEFT JOIN wartosci_atrybutow_produkty wap_7 ON wap_7.id_produktu = p.id AND wap_7.id_atrybutu = 7 LEFT JOIN wartosci_atrybutow wa ON wap_7.id_wartosci = wa.id LEFT JOIN wartosci_atrybutow_produkty wap_strumien_swietlny ON wap_strumien_swietlny.id_produktu = p.id AND wap_strumien_swietlny.id_atrybutu = 9 WHERE ((kp.id_kategorii = 422 AND `show` = 1) OR (kp.id_kategorii IN( SELECT id FROM s_strony s WHERE s.parent = 422 ) AND `show` = 1)) AND (wap_13.id_produktu is null OR wap_13.id_wartosci IN(54)) AND p.cena_netto * 1.23 >= 8.61 AND p.cena_netto * 1.23 <= 144 ORDER BY p.id_opcje ASC, p.cena_netto DESC LIMIT 0, 48