zasilacz UPS

Rodzaje UPS – typy oraz ich zastosowanie

Zasilacz awaryjny UPS (uninterruptible power supply), czyli zasilacz bezprzerwowy jest to urządzenie, które gwarantuje nieprzerwane działanie wszystkich urządzeń do niego podłączonych. W przypadku nagłego zaniku napięcia w sieci energetycznej zasilacz UPS automatycznie przełączy źródło zasilania z sieciowego na bateryjny. Zasilacz awaryjny UPS chroni także podłączone urządzenia przed niespodziewanymi wahaniami napięcia. Nagłe skoki napięcia czy przepięcia […]