Spis treści

Temperatura w biurze – Jaka powinna być optymalna temperatura w pracy zgodnie z BHP

Wiele osób zastanawia się, jaka temperatura w biurze jest optymalna dla komfortu i wydajności pracy. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, ponieważ optymalna temperatura może się różnić w zależności od indywidualnych preferencji, rodzaju wykonywanej pracy oraz pory roku. Niemniej jednak, istnieją pewne ogólne wytyczne, które można stosować, aby zapewnić odpowiednią temperaturę w miejscu pracy. Przepisy z 1997 roku określają, że temperatura w pomieszczeniach pracy powinna być nie niższa niż: 18°C dla lekkich prac fizycznych oraz pracy biurowej, 14°C dla pozostałych rodzajów pracy. Warto zauważyć, że w sezonie grzewczym 2022/2023, z powodu kryzysu energetycznego, minimalne temperatury w miejscu pracy zostały obniżone o około dwa stopnie w porównaniu z ubiegłymi latami, szczególnie w pracy biurowej. Zbyt słabe światło przy długiej pracy z komputerem może skutkować problemami ze wzrokiem. Dlatego ważne jest zapewnienie oświetlenia zgodnego z normami. Często wybieraną opcja oświetleniową jest panel ledowy sufitowy.

Temperatura w biurze - Jaka powinna być optymalna temperatura w pracy zgodnie z BHP

Temperatura w biurze – Jaka powinna być optymalna temperatura w pracy zgodnie z BHP

Najczęściej wybierane lampy do biura przez klientów: 

PANEL LED NELIO 60X60 CM 40W 4400LM - BIAŁA NEUTRALNAPANEL LED NELIO 60X60 CM 40W 4400LMZobacz produkt
PANEL LED LINE PRIME BACKLIT 40W 4000K 4800LM 595X595PANEL LED LINE PRIME BACKLIT 40W 4000K 4800LM 595X595Zobacz produkt
PANEL LED V-TAC 36W 600X600 3W1 UNIWERSALNY NATYNKOWY/PODTYNKOWY VT-6139 4000K 3960LMPANEL LED V-TAC 36W 600X600 3W1 UNIWERSALNYZobacz produkt

Znaczenie odpowiedniej temperatury w miejscu pracy

Odpowiednia temperatura w miejscu pracy jest niezwykle ważna, ponieważ ma bezpośredni wpływ na komfort, samopoczucie i efektywność pracowników. Zbyt niska temperatura może prowadzić do obniżenia koncentracji, spowolnienia reakcji i zwiększenia ryzyka przeziębień, co z kolei wpływa na zwiększenie liczby dni chorobowych. Z drugiej strony, zbyt wysoka temperatura może powodować przegrzanie, zmęczenie i spadek produktywności. Idealna temperatura w zakładzie pracy powinna oscylować w granicach 20-22 stopni Celsjusza. Utrzymanie takiego poziomu temperatury pomaga zapewnić optymalne warunki do pracy, zwiększając komfort i efektywność pracowników, a także przyczynia się do poprawy ogólnego klimatu w miejscu pracy.

Wpływ temperatury na komfort i wydajność pracy

Wpływ temperatury na komfort i wydajność pracy jest przedmiotem szczegółowej regulacji w prawie pracy, co podkreśla jej znaczenie. Zgodnie z przepisami, zarówno minimalna, jak i maksymalna temperatura w miejscu pracy, są ważnymi aspektami bezpieczeństwa pracy i są regulowane przez przepisy BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy), które są określone przez ministra pracy i polityki społecznej. Minimalna temperatura w pracy jest ustalana z myślą o zapewnieniu odpowiednich warunków dla zdrowia i efektywności pracowników. Zbyt niska temperatura może prowadzić do obniżenia koncentracji, zwiększenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych. Z drugiej strony, maksymalna temperatura w miejscu pracy ma na celu zapobieganie przegrzewaniu się organizmu, co może prowadzić do zmęczenia, odwodnienia i spadku wydajności. W miejscu pracy temperatura została szczegółowo uregulowana, aby zapewnić bezpieczne i komfortowe warunki dla pracowników. Optymalna temperatura przyczynia się do utrzymania dobrego samopoczucia pracowników, co bezpośrednio wpływa na ich wydajność i efektywność. Dlatego też przestrzeganie przepisów BHP w zakresie temperatury jest nie tylko kwestią przestrzegania prawa, ale także istotnym elementem dbałości o zdrowie i dobrostan pracowników.

Zobacz więcej z kategorii

Panel LED 60x60Zobacz produkty

Zdrowotne konsekwencje niewłaściwej temperatury w biurze

Niewłaściwa temperatura w biurze może prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Zbyt niska temperatura może spowodować obniżenie odporności organizmu, co zwiększa ryzyko infekcji dróg oddechowych i przeziębień. Dodatkowo, niska temperatura często wiąże się z uczuciem dyskomfortu, może prowadzić do sztywnienia mięśni i stawów, co z kolei może wywołać bóle pleców, szyi oraz rąk, szczególnie u osób spędzających wiele godzin przed komputerem. Z drugiej strony, zbyt wysoka temperatura w biurze również ma negatywny wpływ na zdrowie. Może prowadzić do przegrzewania organizmu, co skutkuje nadmiernym poceniem, odwodnieniem i ogólnym osłabieniem. Pracownicy mogą doświadczać zmęczenia, bólów głowy oraz spadku koncentracji, co zwiększa ryzyko błędów i wypadków w pracy. Długotrwałe przebywanie w przegrzanym pomieszczeniu może również przyczynić się do problemów z układem krążenia. Odpowiednia regulacja temperatury  jest  kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa i dobrego stanu zdrowia pracowników. Dbałość o właściwą temperaturę to nie tylko kwestia komfortu, ale przede wszystkim inwestycja w zdrowie i wydajność pracowniczą.

Zdrowotne konsekwencje niewłaściwej temperatury w biurze

Zdrowotne konsekwencje niewłaściwej temperatury w biurze

Przepisy i normy dotyczące temperatury w pomieszczeniach pracy

Przepisy dotyczące temperatury w pomieszczeniach pracy są regulowane przez Kodeks pracy oraz dodatkowe normy i przepisy BHP. W przypadku pracy w biurze, gdzie wykonywana jest lekka praca fizyczna, istotne jest zapewnienie temperatury odpowiedniej do rodzaju wykonywanej pracy. Zgodnie z przepisami, minimalna temperatura w pracy została określona z myślą o zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa pracowników. Jaka powinna być minimalna temperatura? W pomieszczeniach, gdzie wykonywane są prace biurowe, minimalna dopuszczalna temperatura powinna wynosić około 18 stopni Celsjusza. Jest to poziom, który zapewnia odpowiedni komfort termiczny, nie powodując przy tym ryzyka zdrowotnego związanego z zimnem. Natomiast jaka powinna być maksymalna temperatura w biurze? Tutaj przepisy nie określają ściśle górnej granicy, ale zaleca się, aby nie przekraczała ona 24 stopni Celsjusza. Przy wyższych temperaturach może dojść do przegrzania organizmu i związanych z tym problemów zdrowotnych. Warto podkreślić, że regulacje dotyczące temperatury w pracy regulują przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Cel tych przepisów jest jasny – zapewnienie warunków pracy, które są odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy, a jednocześnie nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i samopoczucia pracowników. Dlatego też, przestrzeganie tych norm jest nie tylko obowiązkiem pracodawcy, ale także kluczowym elementem dbałości o dobre warunki pracy.

Zobacz też: Jak oświetlić biurowiec: biurowiec a oświetlenie do biura Led

Minimalna i maksymalna dopuszczalna temperatura w biurze

Minimalna i maksymalna dopuszczalna temperatura w biurze to istotny czynnik wpływający na komfort i wydajność pracy. Zgodnie z przepisami, minimalna temperatura w biurze wynosi 18°C, co stanowi wymóg zapewnienia odpowiednich warunków dla wykonywania lekkiej pracy fizycznej. Maksymalna temperatura w pracy nie jest ściśle określona, jednak w praktyce zaleca się utrzymanie temperatury w przedziale 20-24°C, aby zapewnić komfort pracy. Warto jednak pamiętać, że optymalna temperatura może się różnić w zależności od indywidualnych preferencji pracowników oraz rodzaju wykonywanej pracy. Dlatego ważne jest, aby dostosować dopuszczalnych temperatur w biurze do potrzeb zespołu. Przepisy BHP określają, że w pomieszczeniach biurowych i miejscach, gdzie wykonywana jest lekka praca fizyczna, minimalna temperatura nie może być niższa niż 18°C. Pracownik ma prawo odmówić wykonywania pracy, jeśli warunki temperaturowe są niezgodne z przepisami BHP i stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Rola wilgotności powietrza w pomieszczeniach biurowych

Wilgotność powietrza w pomieszczeniach biurowych odgrywa kluczową rolę dla komfortu i zdrowia pracowników. Odpowiedni poziom wilgotności, który zwykle powinien wynosić między 40% a 60%, przyczynia się do stworzenia zdrowego środowiska pracy. Zbyt niska wilgotność powietrza może prowadzić do wysuszenia błon śluzowych, co zwiększa ryzyko infekcji dróg oddechowych, a także powoduje dyskomfort, jak sucha skóra czy podrażnienie oczu. Może również przyczyniać się do zwiększenia elektrostatyczności, co jest szczególnie problematyczne w środowisku pełnym urządzeń elektronicznych. Z drugiej strony, zbyt wysoka wilgotność może sprzyjać rozwojowi pleśni i grzybów, co jest nie tylko problemem estetycznym, ale także zdrowotnym. Nadmierna wilgotność może również wpływać na ogólne samopoczucie, uczucie zmęczenia czy trudności z koncentracją. Dlatego właściwa regulacja wilgotności w biurze jest istotna zarówno dla zapewnienia komfortowych warunków pracy, jak i ochrony zdrowia pracowników. W pomieszczeniach biurowych warto zatem stosować nawilżacze lub osuszacze powietrza, w zależności od aktualnych potrzeb, aby utrzymać optymalny poziom wilgotności.

LAMPKA BIURKOWA K-MT-COSMO CZARNALAMPKA BIURKOWA K-MT-COSMO CZARNAZobacz produkt
LAMPKA V-TAC KREŚLARSKA KLAMRA BIAŁA E27LAMPKA V-TAC KREŚLARSKA KLAMRA BIAŁA E27Zobacz produkt
SREBRNA LAMPKA NA BIURKOSREBRNA LAMPKA NA BIURKO KREŚLARSKAZobacz produkt

Jakie przepisy i ustawy mówią o temperaturze w biurze

 • Maksymalna wysokość temperatury w pomieszczeniach biurowych oraz ogólne warunki temperaturowe w biurze regulują przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy te są dostosowane do charakteru wykonywanej pracy, a ich celem jest zapewnienie pracownikom komfortowych i bezpiecznych warunków pracy.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami), temperatura w pomieszczeniach pracy powinna odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy i być nie niższa niż 18°C dla lekkich prac fizycznych oraz pracy biurowej. Jest to minimalny standard, który musi być spełniony, aby zapewnić odpowiednie warunki pracy.
 • Dodatkowo, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, choć nie określa bezpośrednio temperatury, zawiera wytyczne dotyczące zapewnienia pracownikom napojów chłodzących w przypadku, gdy temperatura w miejscu pracy przekracza 28°C w zamkniętych pomieszczeniach bądź 25°C na otwartej przestrzeni. To rozporządzenie ma na celu zapobieganie negatywnym skutkom pracy w warunkach podwyższonej temperatury. Pomieszczeniach biurowych temperatura pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do wykonywanej pracy i pory roku.

Zalecenia ekspertów z Instytutu Medycyny Pracy, choć nie mają mocy prawnej, są uznawane za dobre praktyki. Sugerują one, że optymalna temperatura w miejscu pracy (zwłaszcza w biurach) wynosi około 20–22,8°C zimą i 23,9–26,7°C latem, co przekłada się na wygodę i wydajność pracowników. Podsumowując, przepisy BHP regulują minimalne i maksymalne dopuszczalne temperatury w miejscu pracy, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznych i komfortowych warunków dla pracowników.

Jakie przepisy i ustawy mówią o temperaturze w biurze

Jakie przepisy i ustawy mówią o temperaturze w biurze

Optymalna temperatura w biurze – jak ją zapewnić?

Zapewnienie optymalnej temperatury w biurze, zgodnie z regulacjami przepisów BHP, jest niezbędne dla zapewnienia komfortu i wydajności pracy. Aby osiągnąć odpowiednią temperaturę, ważne jest korzystanie z odpowiednich źródeł ciepła oraz zastosowanie nowoczesnych technologii. Jednym z kluczowych rozwiązań jest wykorzystanie efektywnego systemu ogrzewania, który może być regulowany w zależności od potrzeb i warunków panujących w biurze. Oprócz tradycyjnych grzejników, warto rozważyć instalację termostatów, które umożliwiają precyzyjne ustawienie i kontrolę temperatury w różnych strefach biura. Współczesne systemy klimatyzacyjne z funkcją ogrzewania również mogą być skuteczne, szczególnie w dużych przestrzeniach biurowych, gdzie wymagana jest zarówno regulacja temperatury, jak i właściwa cyrkulacja powietrza. Inną metodą jest zastosowanie ogrzewania podłogowego, które zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła i jest bardziej efektywne energetycznie. Ponadto, warto zadbać o odpowiednią izolację budynku, aby zapobiec utracie ciepła, co ma bezpośredni wpływ na efektywność ogrzewania. Podsumowując, odpowiednie źródła ciepła i zastosowanie nowoczesnych technologii w biurze pozwalają na utrzymanie optymalnej temperatury, co przekłada się na lepsze warunki pracy i wydajność pracowników.

panel-led-60w-60x60-4000k-5400lm-ip20-bialy
PANEL LED 60W 60X60 4000K

Panel LED 60W 60×60 4000K 5400lm IP20 BIAŁY to wysokiej jakości panel led sufitowy 60×60, zapewniający nie tylko znakomite oświetlenie, ale także oszczędność energii i trwałość. Ten zaawansowany technologicznie produkt to idealne rozwiązanie do zastosowania zarówno w przestrzeni biurowej, jak i komercyjnej. Dzięki odpowiedniej mocy i barwie, ten panel LED 60×60 4000K zapewnia komfortowe, mocne światło.

Zobacz produkt

Ogrzewanie i klimatyzacja biurowa – jak z nich korzystać?

Ogrzewanie biura oraz klimatyzacja biurowa to dwa podstawowe systemy, które pozwalają na utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pracy. Oto praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z tych systemów:

 • Regularnie serwisuj i czyść systemy ogrzewania oraz klimatyzacji, aby zapewnić ich sprawne działanie i efektywność energetyczną.
 • Ustaw termostaty na optymalną temperaturę (20-24°C) i unikaj częstych zmian ustawień, aby nie powodować niepotrzebnych wahań temperatury.
 • Wykorzystuj programatory czasowe, aby ogrzewanie i klimatyzacja działały tylko w godzinach pracy, co pozwoli na oszczędność energii.
 • Zachęcaj pracowników do zgłaszania problemów związanych z temperaturą, aby szybko reagować na ewentualne usterki lub potrzebę regulacji ustawień.

Zasady regulacji temperatury w pomieszczeniach biurowych

W celu utrzymania temperatury w pomieszczeniach biurowych na odpowiednim poziomie, warto wprowadzić jasne zasady regulacji temperatury, które uwzględniają odpowiedzialność zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Oto kilka propozycji:

 • Pracodawca powinien zapewnić odpowiednie warunki pracy, w tym utrzymanie optymalnej temperatury w biurze, oraz regularnie monitorować jej poziom.
 • Pracownicy powinni zgłaszać wszelkie problemy związane z temperaturą, aby umożliwić szybką reakcję i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 • Wspólnie ustalajcie optymalną temperaturę dla zespołu, biorąc pod uwagę indywidualne preferencje oraz rodzaj wykonywanej pracy.
 • W miarę możliwości, umożliwiajcie pracownikom indywidualną regulację temperatury w swoim miejscu pracy, np. poprzez dostęp do termostatu czy możliwość otwierania okien.

Utrzymanie optymalnej temperatury w biurze jest kluczowe dla komfortu i wydajności pracy. Dzięki stosowaniu powyższych wskazówek oraz odpowiedniej regulacji temperatury w pomieszczeniach, można zapewnić przyjazne warunki pracy dla całego zespołu.

Zobacz również inne artykuły związane z kategorią biura:

Jak radzić sobie z ekstremalnymi temperaturami w biurze?

W tej części przedstawimy porady, jak radzić sobie z ekstremalnie wysokimi i niskimi temperaturami w biurze, aby zapewnić komfort pracy dla wszystkich pracowników.

Zbyt wysoka temperatura – jak sobie z nią radzić?

Zbyt wysoka temperatura w biurze może powodować dyskomfort, zmęczenie i spadek wydajności pracy. Oto praktyczne wskazówki, jak radzić sobie z wysokimi temperaturami powietrza w biurze:

 • Używaj klimatyzacji, aby obniżyć temperaturę powietrza, ale pamiętaj o regularnym serwisowaniu i czyszczeniu urządzeń.
 • Zastosuj rolety lub żaluzje na oknach, aby zminimalizować wpływ promieni słonecznych na temperaturę w pomieszczeniach.
 • W miarę możliwości, zorganizuj przerwy w pracy na zewnątrz, aby pracownicy mogli ochłodzić się i zregenerować siły.
 • Zachęcaj pracowników do noszenia lekkiej, przewiewnej odzieży, która pozwoli na lepszą cyrkulację powietrza wokół ciała.
Panel LED NELIO 60X60 CM 40W 4400LM - BIAŁA NEUTRALNA

Kwadratowy ultrapłaski premium Led panel NELIO emituje światło barwy neutralnej o maksymalnej mocy 4400 lumenów. Atest PZH. Gwarancja 5 lat.

PANEL LED NELIO 60X60 CM 40W 4400LM - BIAŁA NEUTRALNA
Panel LED NELIO 60X60 CM 40W 4400LM - BIAŁA NEUTRALNA

Zobacz produkt

Zbyt niska temperatura – jak zminimalizować jej wpływ na komfort pracy?

Zbyt niska temperatura w biurze może prowadzić do marznięcia, obniżenia koncentracji i spadku wydajności pracy. Oto porady, jak zminimalizować wpływ minimalnej temperatury na komfort pracy:

 • Włącz ogrzewanie, aby podnieść temperaturę w pomieszczeniach, ale pamiętaj o regularnym serwisowaniu i czyszczeniu systemów grzewczych.
 • Wykorzystaj izolację termiczną, np. poprzez zastosowanie uszczelek na oknach i drzwiach, aby zatrzymać ciepło wewnątrz pomieszczeń.
 • Zachęcaj pracowników do noszenia cieplejszej odzieży, takiej jak swetry czy bluzy, które pozwolą utrzymać ciepło ciała.
 • W miarę możliwości, zorganizuj przerwy na gorące napoje, które pomogą pracownikom ogrzać się i zregenerować siły.

Radzenie sobie z ekstremalnymi temperaturami w biurze jest kluczowe dla utrzymania komfortu i wydajności pracy. Dzięki stosowaniu powyższych wskazówek oraz odpowiedniej regulacji maksymalnej i minimalnej temperatury, można zapewnić przyjazne warunki pracy dla całego zespołu.

Jak radzić sobie z ekstremalnymi temperaturami w biurze

Jak radzić sobie z ekstremalnymi temperaturami w biurze

Podsumowanie

Omówiliśmy, jaka powinna być temperatura w biurze oraz jakie są normy dotyczące minimalnej temperatury w biurze. Przyjęcie odpowiedniej temperatury wpływa na komfort i wydajność pracy, a także na zdrowie pracowników. Warto zwrócić uwagę na wilgotność w pomieszczeniach oraz na odpowiednie ogrzewanie i klimatyzację. Pracodawca powinien zapewnić odpowiednią temperaturę w pracy biurowej oraz dbać o utrzymanie urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych. Gdy temperatura zwalnia z pracy, pracownik może odmówić wykonywania obowiązków na swoim stanowisku pracy. W takim przypadku, warto zgłosić problem do odpowiednich służb, a także podjąć działania mające na celu poprawę warunków pracy, takie jak zastosowanie izolacji termicznej czy regulacja wilgotności powietrza. W przypadku braku ogrzewania lub wyłączenia ogrzewania przez pracodawcę, pracownik może zgłosić problem do Państwowej Inspekcji Pracy. Warto również zwrócić uwagę na odpowiednią wilgotność powietrza w pomieszczeniach biurowych, gdyż wpływa ona na komfort pracy i zdrowie pracowników. Podsumowując, odpowiednia temperatura w biurze jest kluczowa dla komfortu i wydajności pracy.

Artykuł napisany przez Marcin Pietrasik, 20 grudnia 2023