Spis treści

Oświetlenie zakładów wodociągowych i jej infrastruktura: Kompleksowy przewodnik

Oświetlenie zakładów wodociągowych i jej infrastruktura to kluczowy element zapewniający bezpieczeństwo oraz efektywność pracy w tych obiektach. W artykule omówimy wymagania dotyczące oświetlenia w zakładach wodociągowych, różne aspekty oświetlenia, instalację i budowę systemu oświetlenia, projektowanie i dokumentację, rodzaje budynków w zakładach wodociągach, oświetlenie awaryjne, podstawy oświetlenia wodociągów, oświetlenie kanałowe hermetyczne, oświetlenie do wysokich temperatur oraz bezpieczeństwo pożarowe i oświetlenie w infrastrukturze wodociągowej. Normy określające poziom natężenia oświetlenia w zakładach wodociągowych w Polsce to głównie PN-EN 12464-1, która określa wymagania dla oświetlenia miejsc pracy wewnątrz budynków, oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które zawiera wytyczne dotyczące odpowiedniego oświetlenia w miejscach pracy. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które dotyczą poziomu natężenia oświetlenia w zakładach wodociągowych, to przede wszystkim: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) – zawiera ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym wymagania odnośnie do oświetlenia miejsc pracy. Oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704) – określa wymagania dotyczące warunków pracy, w tym warunków oświetleniowych.

Oświetlenie zakładów wodociągowych

Oświetlenie zakładów wodociągowych

 

Wymagania dotyczące oświetlenia w zakładach wodociągowych.

Wymagania dotyczące oświetlenia wodociągowego są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności pracy w tych obiektach. W niniejszej sekcji omówimy standardy i regulacje dotyczące oświetlenia w zakładach wodociągowych oraz znaczenie odpowiedniego oświetlenia dla bezpieczeństwa i efektywności pracy.

Lampy które najczęściej są wybierane przez zakłady PEC: Linker, Limea, Nexforce

OPRAWA HERMETYCZNA LED LINE PRIME LINKER 40WOPRAWA HERMETYCZNA LED LINE PRIME LINKER 40WZobacz produkt
LAMPA HERMETYCZNA LED LIMEA GIGANT 38WLAMPA HERMETYCZNA LED LIMEA GIGANT 38WZobacz produkt
OPRAWA LED NEXFORCE1 60W NEUTRALNA BIAŁAOPRAWA LED NEXFORCE1 60WZobacz produkt

Standardy i regulacje dotyczące oświetlenia w zakładach wodociągowych

Oświetlenie zakładów wodociągowych musi spełniać określone standardy i regulacje, które wpływają na projektowanie i instalację oświetlenia. W Polsce obowiązują normy PN-EN 12464-1 i PN-EN 12464-2, które określają wymagania dotyczące oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego. Warto również zwrócić uwagę na przepisy BHP oraz wytyczne dotyczące ochrony przeciwpożarowej, które mogą wpływać na wybór odpowiednich opraw oświetleniowych.

Standardy i regulacje dotyczące oświetlenia w zakładach wodociągowych

Standardy i regulacje dotyczące oświetlenia w zakładach wodociągowych

Ważne jest, aby oświetlenie w zakładach wodociągowych zapewniało odpowiedni poziom natężenia światła, równomiernie rozłożonego na powierzchni roboczej. Ponadto, oświetlenie powinno być dostosowane do specyfiki pracy, np. w pomieszczeniach, gdzie pracownicy wykonują precyzyjne zadania, wymagane może być oświetlenie punktowe o wyższym natężeniu światła.

Znaczenie odpowiedniego oświetlenia dla bezpieczeństwa i efektywności

Usługi dostarczania wody i oświetlenia są ściśle powiązane z bezpieczeństwem pracowników oraz efektywnością pracy. Odpowiednie oświetlenie wpływa na komfort pracy, zmniejsza ryzyko wypadków oraz pozwala na lepszą orientację w przestrzeni. Dobrze zaprojektowane oświetlenie może również przyczynić się do oszczędności energii, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji zakładu. Ważne jest oświetlenie zewnętrzne jak i wewnętrzne w budynkach. Świetnym przykładem oświetlenia zewnętrznego są lampy Uliczne Led mają one za zadanie oświetlać cały teren na zewnątrz a co za tym idzie, dbają o bezpieczeństwo całego terenu. Natomiast jeżeli chodzi o budynki tam na halach górują oprawy o podwyższonym ip co najmniej ip65. Jeśli chcesz przeczytać więcej o klasach ip zapraszamy do naszego artykułu: Klasy odporności IP

Znaczenie efektywnego oświetlenia dla obszarów energetycznych

Znaczenie odpowiedniego oświetlenia dla bezpieczeństwa i efektywności

Przykładami dobrych praktyk w zakresie oświetlenia w zakładach wodociągowych są:

 • zastosowanie energooszczędnych źródeł światła, takich jak świetlówki kompaktowe czy diody LED,
 • montaż czujników ruchu i zmierzchowych, które automatycznie włączają oświetlenie w razie potrzeby,
 • zastosowanie opraw oświetleniowych o odpowiedniej klasie szczelności, chroniących przed wilgocią i kurzem,
 • regularne przeglądy i konserwacja systemu oświetlenia, aby zapewnić jego niezawodność i długą żywotność.

Najczęściej stosowanymi w zakładach wodociągowych lampami są lampy hermetyczne, stanowią one ponad 80% całego inwentarza do nich możemy zaliczyć: Lampy Uliczne, lampy hermetyczne, Lampy kanałowe, oprawy hermetyczne ze świetlówkami.

Projekt oświetlenia ułatwi Ci wybór lamp do obiektu

Różne aspekty oświetlenia zakładów wodociągowych

Oświetlenie zakładów wodociągowych to organizm wielonaczyniowy który składa się z różnych pomieszczeń, a co za tym idzie ich charakterystyka jest zupełnie inna. W tej sekcji omówimy różne aspekty instalacji wodociągowej oświetlenia, w tym oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego oraz zastosowanie technologii LED w oświetleniu zakładów wodociągowych..

Oświetlenie wewnętrzne: pomieszczenia techniczne i biurowe

Dostawa wody i oświetlenie wewnętrzne w zakładach wodociągowych muszą spełniać określone wymagania, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort pracy. W pomieszczeniach technicznych, takich jak stacje uzdatniania wody czy pomieszczenia magazynowe, ważne jest zastosowanie oświetlenia o odpowiedniej klasie szczelności, chroniącego przed wilgocią i kurzem. W pomieszczeniach biurowych natomiast warto zwrócić uwagę na równomiernie rozłożone oświetlenie, które nie powoduje odblasków na ekranach komputerów czy innych urządzeniach. Dla tego świetnie sprawdzają się  Panele Led 60×60  z podwyższonym UGR  powyżej 19.

Charakterystyka energetycznego zakładu i jego wymagania oświetleniowe

Różne aspekty oświetlenia zakładów wodociągowych

Najlepsze praktyki dotyczące oświetlenia wewnętrznego w zakładach wodociągowych obejmują:

 • zastosowanie energooszczędnych źródeł światła, takich jak diody LED,
 • montaż czujników ruchu, które automatycznie włączają oświetlenie w razie potrzeby,
 • regularne przeglądy i konserwacja systemu oświetlenia, aby zapewnić jego niezawodność i długą żywotność.

Oświetlenie zewnętrzne: ściany budynków, drogi i inne obszary

W przypadku budowy oświetlenia zewnętrznego w zakładach wodociągowych, należy uwzględnić oświetlenie ścian budynków, dróg oraz innych obszarów, takich jak parkingi czy tereny zielone. Oświetlenie zewnętrzne powinno zapewniać odpowiedni poziom natężenia światła, umożliwiając pracownikom i użytkownikom bezpieczne poruszanie się po terenie zakładu.

Przykłady dobrych praktyk w zakresie oświetlenia zewnętrznego obejmują:

 • zastosowanie energooszczędnych źródeł światła, takich jak diody LED,
 • montaż czujników zmierzchowych, które automatycznie włączają oświetlenie po zmroku,
 • zastosowanie opraw oświetleniowych o odpowiedniej klasie szczelności, chroniących przed wpływem warunków atmosferycznych.

Zobacz więcej z kategorii

Lampy Uliczne LEDZobacz produkty

Zastosowanie świetlnych diod LED w oświetleniu zakładów wodociągowych

Świetlne diody LED są coraz częściej stosowane w oświetleniu zakładów wodociągowych ze względu na ich liczne zalety. W porównaniu z tradycyjnymi źródłami światła, takimi jak żarówki czy świetlówki, diody LED charakteryzują się większą energooszczędnością, dłuższą żywotnością oraz lepszą jakością światła. Ponadto, diody LED są bardziej odporne na wstrząsy i wibracje, co jest istotne w przypadku pracy w trudnych warunkach, takich jak w zakładach wodociągowych.

Przykłady zastosowania diod LED w praktyce obejmują:

 • oświetlenie wewnętrzne pomieszczeń technicznych i biurowych,
 • oświetlenie zewnętrzne ścian budynków, dróg i innych obszarów,
 • oświetlenie awaryjne, które zapewnia bezpieczeństwo w przypadku awarii zasilania.

Instalacja i budowa systemu oświetlenia w zakładach wodociągowych

W tej części artykułu omówimy proces instalacji i budowy sieci oświetleniowej w zakładach wodociągowych, skupiając się na kluczowych aspektach, takich jak punkty oświetlenia oraz instalacje elektryczne w zakładach wodociągowych.

Kroki w procesie instalacji oświetlenia wodociągowego

Instalacja oświetlenia w zakładach wodociągowych obejmuje kilka etapów, które można przedstawić w następujących krokach:

 1. Analiza potrzeb oświetleniowych zakładu, uwzględniająca wymagania dotyczące natężenia światła, rodzaju opraw oraz źródeł światła.
 2. Planowanie rozmieszczenia punktów oświetlenia oraz instalacji elektrycznych, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych pomieszczeń i obszarów zakładu.
 3. Wybór odpowiednich opraw oświetleniowych oraz źródeł światła, takich jak lampy LED, spełniających wymagania dotyczące energooszczędności, trwałości oraz jakości światła.
 4. Montaż opraw oświetleniowych oraz instalacji elektrycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami bezpieczeństwa.
 5. Uruchomienie systemu oświetlenia oraz przeprowadzenie testów funkcjonalnych, mających na celu sprawdzenie poprawności działania oświetlenia oraz instalacji elektrycznych.
 6. Regularne przeglądy oraz konserwacja systemu oświetlenia, aby zapewnić jego niezawodność oraz długą żywotność.
Instalacja i budowa systemu oświetlenia w zakładach wodociągowych

Instalacja i budowa systemu oświetlenia w zakładach wodociągowych

Proces instalacji oświetlenia w zakładach wodociągowych wymaga dokładnego planowania i realizacji. Należy przygotować projekt techniczny, wybrać odpowiednie oprawy LED odporne na wilgoć i niskie temperatury, zainstalować słupy i oprawy oświetleniowe zewnętrzne, a także ustalić harmonogram realizacji i kluczowe etapy montażu oświetlenia. Projekt oświetlenia w zakładach wodociągowych powinien być wykonany przez wykwalifikowanego inżyniera elektryka lub projektanta oświetlenia, specjalizującego się w systemach oświetleniowych dla tego typu obiektów przemysłowych. Tacy specjaliści posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania systemów oświetleniowych, które spełniają specyficzne wymagania techniczne, bezpieczeństwa oraz efektywności energetycznej. Projektant musi uwzględniać różnorodne aspekty, takie jak rodzaj i rozmieszczenie opraw oświetleniowych, intensywność światła, a także specyficzne warunki panujące w zakładzie, jak wilgotność, ryzyko zamarzania czy obecność substancji chemicznych. W projektowaniu często angażowany jest zespół inżynierów, w tym specjaliści od bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, aby zapewnić, że system oświetleniowy jest zgodny ze wszystkimi normami i przepisami.

Firma SMD-LED.pl oferuje wykonanie darmowego projektu oświetlenia dla Twoich zakładów wodociągowych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm. Aby skorzystać z tej usługi, wystarczy podać zarys pomieszczeń lub przekazać pliki .dwg obiektu. Nasi doświadczeni projektanci zajmą się stworzeniem optymalnego systemu oświetlenia, dostosowanego do specyficznych potrzeb i wymagań Twojego zakładu, całkowicie bezpłatnie. Zapewniamy profesjonalne podejście i uwzględnienie wszystkich kluczowych aspektów, aby zapewnić efektywne i bezpieczne oświetlenie w Twoim zakładzie pracy. Jeśli jesteś zainteresowany darmowym projektem oświetlenia od firmy SMD-LED.pl, zachęcamy do kontaktu. Możesz to zrobić, odwiedzając naszą stronę internetową, wysyłając e-mail na adres oferty@smd-led.pl lub dzwoniąc bezpośrednio do naszego biura pod numerem 42 617 28 39.

Panel LED UGR19
Panel LED UGR19

Panele LED UGR<19 to panele LED w najpopularniejszym rozmiarze 60 cm x 60cm, o niskim wskaźniku olśnienia czynnego UGR. Panele UGR<19 LED nie powodują olśnienia w przypadku długiego przebywania w emitowanym przez niego świetle. Kierując wzrok bezpośrednio w źródło światła nie odczujemy przykrego efektu olśnienia. Dzięki temu panel LED UGR<19 może być stosowany wszędzie tam, gdzie często patrzymy w niego. Doskonałym przykładem takiego wnętrza są gabinety dentystyczne, w których pacjent patrzy prosto w górę w kierunku paneli na suficie. Dzięki panelom z niskim wskaźnikiem olśnienia, nie odczuje on dyskomfortu podczas leczenia. Panel o współczynniku UGR<19 to bardzo często panel LED z atestem PZH. Oznacza to, że jest on bezpieczny dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.

Zobacz produkty

Budowa sieci oświetleniowej: punkty oświetlenia i instalacje elektryczne

Proces budowy sieci oświetleniowej w zakładach wodociągowych obejmuje zarówno rozmieszczenie punktów oświetlenia, jak i instalację odpowiednich instalacji elektrycznych. Kluczowe elementy tego procesu to:

 • Projektowanie układu oświetlenia, uwzględniającego rozmieszczenie punktów oświetlenia oraz instalacji elektrycznych, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi natężenia światła, rodzaju opraw oraz źródeł światła.
 • Wybór odpowiednich materiałów oraz komponentów, takich jak przewody elektryczne, złączki czy zabezpieczenia, spełniających wymagania dotyczące jakości oraz bezpieczeństwa.
 • Montaż opraw oświetleniowych oraz instalacji elektrycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami bezpieczeństwa, przy użyciu odpowiednich narzędzi oraz technik montażowych.
 • Współpraca z innymi specjalistami, takimi jak elektrycy czy inżynierowie, mająca na celu zapewnienie poprawności wykonania instalacji oraz jej zgodności z wymaganiami technicznymi oraz bezpieczeństwa.

Właściwie zaprojektowana i zbudowana sieć oświetleniowa w zakładach wodociągowych przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa oraz efektywności pracy, a także pozwala na osiągnięcie oszczędności energii oraz redukcję kosztów eksploatacji.

Projektowanie i dokumentacja oświetlenia w infrastrukturze wodociągowej

W tej części artykułu omówimy rolę dokumentacji projektowej w procesie instalacji oświetlenia oraz aspekty projektowania budynków z uwzględnieniem oświetlenia i infrastruktury wodociągowej, takiej jak wodociąg centralny.

Rola dokumentacji projektowej w procesie instalacji oświetlenia

Dokumentacja projektowa odgrywa kluczową rolę w procesie instalacji oświetlenia, ponieważ zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące planowania, projektowania i realizacji systemu oświetleniowego. Wśród tych informacji znajdują się:

 • Analiza potrzeb oświetleniowych zakładu wodociągowego, uwzględniająca wymagania dotyczące natężenia światła, rodzaju opraw oraz źródeł światła.
 • Plan rozmieszczenia punktów oświetlenia oraz instalacji elektrycznych, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych pomieszczeń i obszarów zakładu.
 • Wybór odpowiednich opraw oświetleniowych oraz źródeł światła, takich jak diody LED, spełniających wymagania dotyczące energooszczędności, trwałości oraz jakości światła.
 • Opis technologii montażu opraw oświetleniowych oraz instalacji elektrycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami bezpieczeństwa.
 • Harmonogram realizacji projektu, uwzględniający poszczególne etapy prac oraz terminy ich wykonania.

Właściwie przygotowana dokumentacja projektowa wpływa na efektywność i jakość procesu instalacji oświetlenia, a także pozwala na uniknięcie błędów oraz opóźnień w realizacji projektu.

Projektowanie budynków z uwzględnieniem oświetlenia i infrastruktury wodociągowej

Projektowanie budynków z uwzględnieniem oświetlenia i infrastruktury wodociągowej

Projektowanie budynków z uwzględnieniem oświetlenia i infrastruktury wodociągowej

W przypadku projektowania budynków związanych z infrastrukturą wodociągową, taką jak wodociąg centralny, kluczowe aspekty obejmują:

 • Integrację systemu oświetleniowego z innymi instalacjami, takimi jak wodociągi, kanalizacja czy wentylacja, aby zapewnić efektywną współpracę tych systemów.
 • Projektowanie oświetlenia z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych pomieszczeń i obszarów zakładu, takich jak stacje uzdatniania wody, pomieszczenia techniczne czy magazyny.
 • Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań, takich jak diody LED, które przyczyniają się do redukcji kosztów eksploatacji oraz wpływają na ochronę środowiska.
 • Uwzględnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa, takich jak oświetlenie awaryjne, odporność pożarowa czy dostępność środków gaśniczych.

Zapraszamy do artykułu Normy i przepisy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – przepisy

Przykładami dobrych praktyk w projektowaniu budynków wodociągowych są:

 1. Stosowanie modułowych rozwiązań, które pozwalają na elastyczne dostosowanie systemu oświetleniowego do zmieniających się potrzeb zakładu.
 2. Wykorzystanie systemów sterowania oświetleniem, takich jak czujniki ruchu czy programowalne sterowniki, które pozwalają na automatyczne regulowanie natężenia światła w zależności od potrzeb.
 3. Zastosowanie materiałów o wysokiej jakości oraz trwałości, które zapewniają długą żywotność systemu oświetleniowego oraz minimalizują ryzyko awarii.

Właściwe projektowanie budynków z uwzględnieniem oświetlenia i infrastruktury wodociągowej przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa oraz efektywności pracy, a także pozwala na osiągnięcie oszczędności energii oraz redukcję kosztów eksploatacji.

Zobacz więcej z kategorii

Oświetlenie awaryjneZobacz produkty

Rodzaje budynków w zakładach wodociągach z podziałem na ich specyfikację

W zakładach wodociągowych można wyróżnić różne rodzaje budynków, takie jak stacje uzdatniania wody czy pomieszczenia techniczne zakładów wodociągowych. Każdy z tych budynków ma swoje specyficzne wymagania dotyczące oświetlenia, które muszą być spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywność pracy. W poniższych sekcjach omówimy te wymagania oraz obowiązujące normy i przepisy w zakładach pracy.

Stacje uzdatniania wody specyfikacja pomieszczeń i jakie normy i przepisy

Stacje uzdatniania wody to miejsca, gdzie surowa woda jest przetwarzana na wodę pitną, spełniającą wymagania jakościowe. W tych obiektach oświetlenie odgrywa kluczową rolę, ponieważ wpływa na jakość pracy oraz bezpieczeństwo pracowników. Specyficzne wymagania dotyczące oświetlenia dla stacji uzdatniania wody obejmują:

 • Odpowiednie natężenie światła, które pozwala na precyzyjne prowadzenie procesów technologicznych oraz kontrolę jakości wody.
 • Stosowanie opraw oświetleniowych odpornych na wilgoć, korozję oraz działanie chemikaliów stosowanych w procesie uzdatniania wody.
 • Zastosowanie energooszczędnych źródeł światła, takich jak diody LED, które przyczyniają się do redukcji kosztów eksploatacji.

W stacjach uzdatniania wody obowiązują również normy i przepisy dotyczące oświetlenia, takie jak:

 • Normy dotyczące natężenia światła w poszczególnych strefach pracy, zgodne z wymaganiami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN).
 • Przepisy dotyczące oświetlenia awaryjnego, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku awarii zasilania.
 • Wymagania dotyczące oznakowania i sygnalizacji świetlnej, które ułatwiają orientację w obiekcie oraz informują o potencjalnych zagrożeniach.
Rodzaje budynków w zakładach wodociągach z podziałem na ich specyfikację

Rodzaje budynków w zakładach wodociągach z podziałem na ich specyfikację

Pomieszczenia techniczne i magazynowe specyfikacja pomieszczeń i jakie normy i przepisy

Pomieszczenia techniczne zakładów wodociągowych to miejsca, w których znajdują się urządzenia i instalacje niezbędne do funkcjonowania sieci wodociągowej. W tych pomieszczeniach oświetlenie musi spełniać specyficzne wymagania, takie jak:

 • Odpowiednie natężenie światła, które pozwala na wykonywanie prac serwisowych, konserwacyjnych oraz naprawczych.
 • Stosowanie opraw oświetleniowych odpornych na działanie czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć, kurz czy wibracje.
 • Zastosowanie energooszczędnych źródeł światła, które przyczyniają się do redukcji kosztów eksploatacji.

W pomieszczeniach technicznych i magazynowych obowiązują również normy i przepisy dotyczące oświetlenia, takie jak:

 • Normy dotyczące natężenia światła w poszczególnych strefach pracy, zgodne z wymaganiami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN).
 • Przepisy dotyczące oświetlenia awaryjnego, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku awarii zasilania.
 • Wymagania dotyczące oznakowania i sygnalizacji świetlnej, które ułatwiają orientację w obiekcie oraz informują o potencjalnych zagrożeniach.

Oświetlenia Awaryjne w wodociągach normy i przepisy

Oświetlenie awaryjne w zakładach wodociągowych pełni kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz ciągłości pracy w przypadku awarii zasilania. W związku z tym, istnieją konkretne normy i przepisy, które muszą być przestrzegane przy projektowaniu i instalacji oświetlenia awaryjnego w tego rodzaju obiektach.

Wymagania dotyczące oświetlenia awaryjnego obejmują:

 • Zapewnienie odpowiedniego natężenia światła, które umożliwia pracownikom bezpieczne poruszanie się po obiekcie oraz ewakuację w przypadku awarii zasilania.
 • Stosowanie opraw oświetleniowych odpornych na działanie czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć, kurz czy wibracje.
 • Zastosowanie energooszczędnych źródeł światła, takich jak diody LED, które przyczyniają się do redukcji kosztów eksploatacji i wydłużają czas prac lamp ewakuacyjnych.
 • Instalacja oświetlenia awaryjnego na odpowiedniej wysokości, aby zapewnić widoczność w przypadku dymu lub innych utrudnień.
Oświetlenia Awaryjne w wodociągach normy i przepisy

Oświetlenia Awaryjne w wodociągach normy i przepisy

Obowiązujące normy i przepisy dotyczące oświetlenia awaryjnego w zakładach wodociągowych to między innymi:

 • Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) dotyczące natężenia światła w poszczególnych strefach pracy oraz czasu działania oświetlenia awaryjnego.
 • Przepisy dotyczące oznakowania i sygnalizacji świetlnej, które ułatwiają orientację w obiekcie oraz informują o potencjalnych zagrożeniach.
 • Wymagania dotyczące systemów zasilania awaryjnego, które mają na celu zapewnienie ciągłości pracy oświetlenia awaryjnego w przypadku awarii zasilania.

Warto zwrócić uwagę, że oświetlenie awaryjne w zakładach wodociągowych może być również wykorzystywane jako oświetlenie drogowe w przypadku awarii zasilania. W takim przypadku, należy również przestrzegać norm i przepisów dotyczących oświetlenia drogowego, takich jak wymagania dotyczące natężenia światła czy oznakowania drogowego.

Podstawy oświetlenia wodociągów: Zrozumienie kluczowych aspektów

Instalacja telekomunikacyjna w zakładach wodociągowych jest jednym z kluczowych aspektów, które wpływają na projektowanie i instalację oświetlenia w tego rodzaju obiektach. Współpraca pomiędzy systemem oświetlenia a infrastrukturą telekomunikacyjną jest niezbędna dla zapewnienia efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania zakładu.

Ważne aspekty, które należy uwzględnić podczas projektowania i instalacji oświetlenia w zakładach wodociągowych, to:

 • Zapewnienie odpowiedniego natężenia światła w poszczególnych strefach pracy, aby umożliwić pracownikom wykonywanie swoich obowiązków w sposób efektywny i bezpieczny.
 • Stosowanie opraw oświetleniowych odpornych na działanie czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć, kurz czy wibracje, które mogą występować w zakładach wodociągowych.
 • Integracja systemu oświetlenia z instalacją telekomunikacyjną, aby umożliwić zdalne sterowanie oświetleniem, monitorowanie zużycia energii oraz szybką detekcję i naprawę ewentualnych awarii.
 • Zastosowanie energooszczędnych źródeł światła, takich jak diody LED, które przyczyniają się do redukcji kosztów eksploatacji.

Współpraca pomiędzy systemem oświetlenia a instalacją telekomunikacyjną w zakładach wodociągowych może obejmować:

 • Wykorzystanie sieci kablowych lub bezprzewodowych do przesyłania danych pomiędzy oprawami oświetleniowymi a systemem zarządzania oświetleniem.
 • Integracja z systemami alarmowymi, które informują o awariach oświetlenia lub innych zagrożeniach, takich jak pożar czy zalanie.
 • Zastosowanie czujników ruchu, światła dziennego czy temperatury, które umożliwiają automatyczne dostosowanie natężenia oświetlenia do aktualnych warunków pracy.

Podsumowując, instalacja telekomunikacyjna w zakładach wodociągowych odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania systemu oświetlenia. Współpraca pomiędzy tymi dwoma elementami infrastruktury jest niezbędna dla osiągnięcia optymalnych warunków pracy oraz redukcji kosztów eksploatacji. Oświetlenie zakładów wodociągowych zatem musi być odpowiednio przemyślane i powinno być ergonomiczne i ekonomiczne. Całość pozwala na duże oszczędności w podstawowym serwisowaniu.

Oświetlenie kanałowe hermetyczne w kanałach na jakie napięcie

System wodociągowy wymaga odpowiedniego oświetlenia, zwłaszcza w miejscach takich jak kanały, gdzie pracownicy muszą poruszać się w trudnych warunkach. Oświetlenie kanałowe hermetyczne jest specjalnie zaprojektowane do pracy w takich środowiskach, a jego napięcie może być różne w zależności od potrzeb i wymagań. W tej sekcji omówimy dwa rodzaje opraw kanałowych hermetycznych: nisko napięciowe oraz na 230V.

Oprawy kanałowe nisko napięciowe

Oprawy kanałowe nisko napięciowe są często stosowane w miejscach, gdzie ujęcia wody są obecne, ponieważ zapewniają większe bezpieczeństwo dla pracowników. Niskie napięcie (zazwyczaj poniżej 50V) sprawia, że ryzyko porażenia prądem jest znacznie mniejsze. Zalety takich opraw to:

 • Bezpieczeństwo dla pracowników w przypadku przypadkowego kontaktu z przewodami elektrycznymi.
 • Mniejsze ryzyko awarii związanych z przepięciami.
 • Możliwość zastosowania w miejscach o wysokiej wilgotności i korozji.

Jednakże, oprawy nisko napięciowe mają również swoje wady, takie jak:

 • Wymagają zastosowania transformatorów, co może zwiększyć koszty instalacji.
 • Mniejsza wydajność energetyczna w porównaniu z oprawami na wyższe napięcie.
Oświetlenie kanałowe hermetyczne w kanałach na jakie napięcie

Oświetlenie kanałowe hermetyczne w kanałach na jakie napięcie

Oprawy kanałowe na 230V

Oprawy kanałowe na 230V są częściej stosowane na ścianach zewnętrznych budynków wodociągowych oraz w innych miejscach, gdzie nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą. Zalety takich opraw to:

 • Większa wydajność energetyczna, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji.
 • Brak potrzeby stosowania transformatorów, co upraszcza instalację.
 • Możliwość zastosowania w miejscach o większym natężeniu światła.

Wady opraw kanałowych na 230V to:

 • Większe ryzyko porażenia prądem w przypadku przypadkowego kontaktu z przewodami elektrycznymi.
 • Wymagają zastosowania dodatkowych zabezpieczeń, takich jak wyłączniki różnicowoprądowe.

Wybór odpowiedniego napięcia dla opraw kanałowych hermetycznych zależy od specyfiki danej instalacji oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa i wydajności energetycznej. Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować potrzeby systemu wodociągowego oraz dostosować oświetlenie do warunków panujących w danym miejscu.

oprawa-kanalowa-tor-201c-20w-4000k-1800lm-ip65-czarnaOPRAWA KANAŁOWA TOR-201C 20WZobacz produkt
oprawa-kanalowa-tor-202b-20w-4000k-1800lm-ip65-bialaOPRAWA KANAŁOWA TOR-202B 20WZobacz produkt
oprawa-kanalowa-e27-ruto-max-100wOPRAWA KANAŁOWA E27 RUTO MAX 100WZobacz produkt
biala-oprawa-led-kanalowa-z-czujnikiem-ruchu-pedro-led-sl-15w-4000kBIAŁA OPRAWA LED KANAŁOWA Z CZUJNIKIEM RUCHU PEDRO LED SL 15WZobacz produkt
oprawa-owalna-v-tac-plafon-8w-kanalowa-czarna-vt-8038-3000k-ip54-560lmOPRAWA OWALNA V-TAC PLAFON 8W KANAŁOWAZobacz produkt
oprawa kanałowa

Zobacz więcej z kategorii

Oprawa Kanałowa
Zobacz produkty

Oświetlenie do wysokich temperatur w wodociągach i jego rola

W konstrukcji budynków wodociągowych często występują pomieszczenia o podwyższonych temperaturach, takie jak kotłownie czy pomieszczenia z silnikami. W tych miejscach niezbędne jest zastosowanie specjalistycznego oświetlenia do wysokich temperatur, które jest przystosowane do pracy w trudnych warunkach. W tej sekcji omówimy specyfikę tego rodzaju oświetlenia oraz jego zalety i wady.

Na co uważać kupując oprawy do wysokich temperatur

Wybierając oprawy do wysokich temperatur dla budynków i urządzeń wodociągowych, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych czynników:

 • Odporność na wysoką temperaturę – oprawy powinny być przystosowane do pracy w temperaturach nawet do 80°C.
 • Trwałość i odporność na korozję – oprawy muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję oraz na uszkodzenia mechaniczne.
 • Bezpieczeństwo – oprawy powinny spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa, takie jak ochrona przed porażeniem prądem czy ogniem.
 • Wydajność energetyczna – warto wybrać oprawy z energooszczędnymi źródłami światła, takimi jak diody LED.

Wybierając odpowiednie oprawy do wysokich temperatur, warto również zwrócić uwagę na ich łatwość montażu oraz możliwość serwisowania.

Zobacz więcej z kategorii

Oprawy odporne na wysokie temperaturyZobacz produkty

Gdzie wykorzystywane są oprawy do wysokich temperatur

Oprawy do wysokich temperatur znajdują zastosowanie w różnych częściach konstrukcji budynków wodociągowych. Przykłady takich zastosowań to:

 • Kotłownie – miejsca, gdzie generowane jest ciepło dla potrzeb ogrzewania budynków.
 • Pomieszczenia z silnikami – np. pompy wodne czy wentylatory, które generują ciepło podczas pracy.
 • Stacje uzdatniania wody – procesy chemiczne czy biologiczne mogą generować ciepło, które musi być odprowadzane.

Zalety zastosowania opraw do wysokich temperatur w tych miejscach to przede wszystkim:

 • Bezpieczeństwo – dzięki odporności na wysokie temperatury, ryzyko awarii czy pożaru jest znacznie mniejsze.
 • Trwałość – oprawy są wykonane z materiałów odpornych na korozję i uszkodzenia mechaniczne, co przekłada się na długą żywotność.
 • Wydajność energetyczna – energooszczędne źródła światła, takie jak diody LED, pozwalają na oszczędności w zużyciu energii.

Wady zastosowania opraw do wysokich temperatur to przede wszystkim:

 • Wyższy koszt zakupu – oprawy do wysokich temperatur są zazwyczaj droższe od standardowych opraw oświetleniowych.
 • Trudniejszy montaż i serwis – ze względu na specyfikę pracy w wysokich temperaturach, montaż i serwisowanie opraw może być bardziej skomplikowane.

Podsumowując, oświetlenie do wysokich temperatur odgrywa kluczową rolę w konstrukcji budynków wodociągowych, zapewniając bezpieczeństwo i trwałość w miejscach o podwyższonych temperaturach. Wybierając odpowiednie oprawy, warto zwrócić uwagę na ich parametry techniczne oraz łatwość montażu i serwisowania.

Zobacz nasze inne artykuły o oświetleniu przeciwwybuchowym

Bezpieczeństwo pożarowe i oświetlenie w infrastrukturze wodociągowej

Ważnym aspektem w projektowaniu i utrzymaniu infrastruktury wodociągowej jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa pożarowego oraz oświetlenia. Właściwe podejście do tych zagadnień wpływa na odporność pożarową budynków wodociągowych oraz na funkcjonowanie systemu oświetlenia. W tej sekcji omówimy związek między tymi dwoma aspektami oraz przedstawimy najlepsze praktyki dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i oświetlenia.

Odporność pożarowa budynków wodociągowych a system oświetlenia

Odporność pożarowa budynków wodociągowych jest kluczowym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo oraz funkcjonowanie systemu oświetlenia. Właściwe zabezpieczenia pożarowe oraz odpowiednie oświetlenie mają na celu minimalizowanie ryzyka pożaru oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. W związku z tym, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:

 • Strefy pożarowe w infrastrukturze wodociągowej – podział budynków na strefy pożarowe pozwala na lepsze zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się ognia oraz na łatwiejszą ewakuację personelu.
 • Odporność materiałów – stosowanie materiałów o wysokiej odporności na ogień, takich jak beton czy stal, wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego budynków.
 • Systemy detekcji i alarmowania – instalacja czujników dymu, temperatury oraz systemów alarmowych pozwala na szybkie wykrycie zagrożenia pożarowego i podjęcie odpowiednich działań.
 • Oświetlenie awaryjne – zapewnienie odpowiedniego oświetlenia awaryjnego umożliwia bezpieczną ewakuację personelu oraz ułatwia działania straży pożarnej.
 • Oświetlenie przeciwwybuchowe  – zapewnia bezpieczeństwo w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gdzie łatwopalne opary gromadzą się.

W przypadku systemu oświetlenia, warto zwrócić uwagę na:

 • Źródła światła – stosowanie energooszczędnych i trwałych źródeł światła, takich jak diody LED, wpływa na zmniejszenie ryzyka awarii oraz pożaru.
 • Instalacje elektryczne – prawidłowe wykonanie i utrzymanie instalacji elektrycznych oraz oświetleniowych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pożarowego.
 • Bezpieczne rozmieszczenie opraw oświetleniowych – unikanie miejsc o podwyższonym ryzyku pożarowym, takich jak bliskość materiałów łatwopalnych czy źródeł ciepła.

Podsumowując, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa pożarowego oraz oświetlenia w infrastrukturze wodociągowej jest kluczowe dla utrzymania wysokiej odporności pożarowej budynków oraz funkcjonowania systemu oświetlenia. Stosowanie najlepszych praktyk oraz dbałość o szczegóły, takie jak strefy pożarowe czy właściwe źródła światła, przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz efektywności pracy w zakładach wodociągowych.

oprawa-przeciwwybuchowa-exf390led-25w-ip65-ok-120cmOPRAWA PRZECIWWYBUCHOWA EXF390LED 25W IP65 OK. 120CMZobacz produkt
oprawa-przeciwwybuchowa-exf300led-386w-ip67-ik10-ok-130cmOPRAWA PRZECIWWYBUCHOWA EXF300LED 38,6W IP67 IK10 OK. 130CMZobacz produkt
oprawa-przeciwwybuchowa-exf250led-386w-ip66-ok-130cmOPRAWA PRZECIWWYBUCHOWA EXF250LED 38,6W IP66 OK. 130CMZobacz produkt

Oświetlenie zakładów wodociągowych a lampy do niskich temperatur

W zakładach wodociągowych, gdzie często występują niskie temperatury, szczególnie w przestrzeniach narażonych na działanie zimna, ważne jest stosowanie lamp odpornych na niską temperaturę. Oto niektóre rodzaje lamp, które są odpowiednie do takich warunków:

 1. Lampy LED: Nowoczesne lampy LED są bardzo odporne na niskie temperatury. Ich wydajność często wzrasta w chłodniejszym otoczeniu, w przeciwieństwie do tradycyjnych źródeł światła. Są energooszczędne i mają długą żywotność, co czyni je idealnym wyborem do zastosowań przemysłowych. Jednym z przykładów lampy odpornej na niskie temperatury jest Lampa Hermetyczna Linker 40W
 2. Lampy fluorescencyjne: Specjalne wersje lamp fluorescencyjnych są przystosowane do pracy w niskich temperaturach. Choć nie są tak wydajne jak LEDy w ekstremalnie zimnych warunkach, nadal są stosowane w niektórych aplikacjach.
 3. Lampy naftowe lub gazowe: W miejscach, gdzie dostęp do elektryczności jest ograniczony, mogą być używane lampy naftowe lub gazowe. Są one odporne na niskie temperatury, ale wymagają regularnego uzupełniania paliwa i są mniej wygodne w użyciu niż elektryczne źródła światła.
 4. Lampy z podgrzewaniem: Niektóre typy lamp mogą być wyposażone w dodatkowe systemy podgrzewające, które pomagają im utrzymać odpowiednią temperaturę pracy w bardzo zimnych warunkach.

W zakładach wodociągowych lampy odporne na niską temperaturę są szczególnie przydatne w przestrzeniach zewnętrznych, jak również w pomieszczeniach nienagrzewanych, takich jak zbiorniki wody czy przepompownie. Ich wybór zależy od specyficznych wymagań środowiska, w tym temperatury, wilgotności i wymogów dotyczących bezpieczeństwa. Lampy LED często są preferowane ze względu na ich wydajność, trwałość i niskie zużycie energii.

OPRAWA HERMETYCZNA LED LINE PRIME LINKER 40WOPRAWA HERMETYCZNA LED LINE PRIME LINKER 40WZobacz produkt
LAMPA HERMETYCZNA LED LIMEA GIGANT 38WLAMPA HERMETYCZNA LED LIMEA GIGANT 38WZobacz produkt
OPRAWA LED NEXFORCE1 60W NEUTRALNA BIAŁAOPRAWA LED NEXFORCE1 60WZobacz produkt

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy różne aspekty związane z oświetleniem zakładów wodociągowych oraz ich infrastrukturą. Przedstawiliśmy wymagania dotyczące oświetlenia, standardy i regulacje, a także znaczenie odpowiedniego oświetlenia dla bezpieczeństwa i efektywności pracy. Omówiliśmy również różne rodzaje oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, zastosowanie diod LED, instalację i budowę systemu oświetlenia, projektowanie i dokumentację, rodzaje budynków w zakładach wodociągowych oraz oświetlenie awaryjne i bezpieczeństwo pożarowe.

Podkreśliliśmy, że odpowiednie oświetlenie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz efektywności procesów w zakładach wodociągowych. Właściwe projektowanie, instalacja i utrzymanie systemu oświetlenia, z uwzględnieniem norm i przepisów, przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz jakości pracy. Stosowanie energooszczędnych i trwałych źródeł światła, takich jak diody LED, oraz dbałość o szczegóły, takie jak strefy pożarowe czy właściwe źródła światła, przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz efektywności pracy w zakładach wodociągowych.

Ważnym aspektem jest również bezpieczeństwo pożarowe i jego związek z oświetleniem w infrastrukturze wodociągowej. Odpowiednie zabezpieczenia pożarowe oraz właściwe oświetlenie mają na celu minimalizowanie ryzyka pożaru oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Właściwe wykonanie i utrzymanie instalacji elektrycznych oraz oświetleniowych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pożarowego.

Podsumowując, kompleksowe podejście do oświetlenia zakładów wodociągowych oraz ich infrastruktury jest kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości pracy oraz bezpieczeństwa personelu. Stosowanie najlepszych praktyk oraz dbałość o szczegóły, takie jak strefy pożarowe czy właściwe źródła światła, przyczynia się do zwiększenia efektywności oraz bezpieczeństwa w zakładach wodociągowych.

 

Artykuł napisany przez Marcin Pietrasik, 1 grudnia 2023