Kategorie

Suprema LED

Oświetlenie awaryjne oraz ewakuacyjne pełni niezmiernie ważną funkcję we wszystkich budynkach, w których stale lub czasowo przebywa duża liczba ludzi. Zapewnia ono bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się w danym obiekcie po zaniku w nim zasilania. W skrajnych przypadkach oświetlenie takie może uratować życie i zdrowie jednostek znajdujących się w pozbawionym prądu budynku. Firma Intelight to producent specjalizujący się w tego typu oświetleniu. Wszystkie oprawy tej marki spełniają wymagania stawiane oświetleniu awaryjnemu i zawarte w normie PN-N-01256/02 lub PN-ISO 7010. Posiadają również świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP oraz deklarację zgodności CE. Nie inaczej jest w przypadku opraw awaryjnych Suprema LED. Oprawy Suprema LED to oprawy awaryjne mogące pełnić funkcję oświetlania zapasowego lub w wersji D ewakuacyjnego. Oświetlenie zapasowe umożliwi ukończenie czynności wykonywanych w danej przestrzeni. Oświetlenie ewakuacyjne z kolei ma za zadanie oświetlenie znaków ewakuacyjnych, znajdujących się przy wyjściach oraz wzdłuż całej drogi ewakuacyjnej. Ułatwi więc ono znalezienie drogi do wyjść ewakuacyjnych po zaniku zasilania. 

Pokazano 1-20 z 123 pozycji

Aktywne filtry